Si no visualitza aquest correu faci clic aquí


Troba sinèrgies i coopera amb d’altres autònoms i
free-lances per ser més competitiu – 2a. edició 

Ets autònom  o free-lance?
T’agradaria col·laborar i cooperar amb d’altres professionals per obtenir més resultats?


EEl programa estratègiaCO  ha dissenyat una sessió d’assessorament específica per a autònoms i professionals per tal que identifiquin quins són els àmbits en els que cooperar amb d’altres free-lances els representaria una avantatge competitiva.

Donat l’interès de la 1a. edició hem programa una 2a. edició que es realitzarà a Barcelona el proper 17 d’octubre de 9.30 a 13.30h. Aquesta sessió d’assessorament grupal te l’objectiu d’ ajudar-vos a:

  • identificar sinèrgies amb els altres professionals que hi assisteixin
  • descobrir que és el que cal tenir en compte  per col·laborar i cooperar
  • quins són els elements que cal tenir en compte per tal que sigui un èxit

Si voleu assistir-hi, us podeu inscriure trucant al telèfon 93 736 60 50 (Sra. Rosa Guerrero) o per mail: rosa.guerrero@cecot.org

Aquesta sessió es realitzarà a les instal·lacions de Cecot, C/ Veneçuela, 103, 1r. pis, 08019 Barcelona.

L’assistència a aquesta actuació és gratuïta donat que rep el suport d’ACC1Ó però les places són limitades i les inscripcions estaran subjectes a validació per part de l’entitat organitzadora.