Llum i gas Llum i gas

Nous descomptes sobre la llum i el gas amb l'acord Cecot Endesa

ELECTRICITAT

 BAIXA TENSIÓ

 

TARIFA ARA

Per a punts de subministrament de baixa tensió amb potència contractada superior a 15 kW.

TERME DE POTÈNCIA (Euros/KW i any)

Període P1- Punta P2-Plà P3-Vall
Preu 40,728885 24,43733 16,291555


TERME D'ENERGIA (Euros/KW)

Període P1- Punta P2-Plà P3-Vall
Preu 0,108507 0,094094 0,065534

 

TARIFA DECIDEIX

Per a punts de subministrament de baixa tensió amb potència contractada superior a 10 kW i fins a 15 kW sense discriminació horària.

TERME DE POTÈNCIA (Euros/KW i mes)

Preu 3,70372


TERME D'ENERGIA (Euros/KW)

Preu 0,13741


TARIFA DECIDEIX DH

Per a punts de subministrament de baixa tensió amb potència contractada superior a 10 kW i fins a 15 kW amb discriminació horària .

TERME DE POTÈNCIA (Euros/KW i mes)

Preu 3,70372


TERME D'ENERGIA (Euros/KW)

Període P1 - Punta P2 - Vall
Preu 0,161969 0,079937


ALTA TENSIÓ


TARIFA ÒPTIMA
Aquesta tarifa es podrà aplicar als punts de subministrament d'alta tensió amb potència contractada en vall no superior a 450 kW i tensió superior a 1 kV i fins a 36 kV.

TERME DE POTÈNCIA (Euros/KW i any)

Període P1- Punta P2-Plà P3-Vall
Preu 59,475288 36,676813 8,410411


TERME D'ENERGIA (Euros/KW)

Període P1- Punta P2-Plà P3-Vall
Preu 0,095780 0,088682 0,063083

 

S'aplica un 1% de descompte sobre el Terme d'Energia, amb caràcter indefinit, per a les empreses associades a la Cecot.

Per a la resta de subministraments en alta tensió es realitzarà una oferta individualitzada a partir de l'anàlisi de la facturació actual i el perfil de consum.

 

ELECTRICITAT: Condicions vàlides per a contracte signats abans del 30 de novembre de 2017

 

GAS

Grup Tarifari Terme fix (€/mes) Terme variable (€/kWh)
3.1 4,31 0,050154
3.2 8,45 0,04328

 

S'aplica un descompte del 5% sobre el Terme Variable aplicable durant 12 mesos des de la data d'activació del contracte.

 

Grup Tarifari Terme fix (€/mes) Terme variable (€/kWh)
3.3 54,22 0,050084
3.4 80,97 0,046979

 

 

Tarifa 3.3 - s'aplica un descompte del 22% sobre el Terme Variable aplicable durant 12 mesos des de la data d'activació del contracte.

Tarifa 3.4 - s'aplica un descompte del 22% sobre el Terme Variable aplicable durant 12 mesos des de la data d'activació del contracte.

 

GAS: Condicions vàlides per a contracte signats abans del 15 de gener de 2018

 

I més solucions en eficiència i estalvi: Bateries de Condensadors, Tèrmica, Il.luminació Eficient, Manteniment de CT i Assessories Energètiques.

 

Per aconseguir aquests descomptes fes-nos arribar la última factura d'electricitat i/o gas a acordsidescomptes@cecot.org i un gestor d'Endesa realitzarà l'estudi d'optimització que et farem arribar via email.
 
Aquesta oferta té validesa fins al 31 d'octubre de 2017. Els contractes signats durant aquest periode tindran una durada d'un any, a comptar des de la data d'activació.
 

Contacte per a més informació:
93 736 60 00
acordsidescomptes@cecot.org