Relacions Laborals

Convenis col.lectius

Cercador de Convenis col.lectius laborals  
Convenis i revisions salarials
(signades pendents de publicació)

Estatut dels treballadors

Darrers Convenis (data publicació)

 


Contractes, bonificacions/reduccions a la contractació laboral

Entenem que existeix un contracte de treball quan una persona presta un servei per compte d’una altra, sota la direcció i organització d’aquesta i a canvi d’una retribució.

Grau de parentesc
A efectes de llicències i permisos retribuïts, reproduïm un quadre explicatiu de parentesc per consanguinitat o afinitat.

Locomoció, manutenció i estada
Quadre de dietes i assignacions per despeses de locomoció, manutenció i estada que queden exemptes de gravamen les assignacions per aquestes despeses, pagades per l’empresa al treballador, sempre que compleixen els següents requisits i límits

IPC
Aquesta secció permet accedir fàcilment a tota la informació relativa al Índex de Preus de Consum (IPC).

Ordenances laborals
En aquesta secció trobaràs les ordenances laborals dels convenis col.lectius.

Destacats

destacats

  • consulta convenis
  • Club Cecot Recursos Humans
  • Assessorament Recursos Humans