Si no podeu veure bé la circular clicar aquí

PUBLICITAT

 
Per a més informació clicar sobre el curs
INICI
POBLACIÓ
HORES
ÀREA ECONOMICOFINANCERA I FISCAL      
Anàlisi de balanços per a la presa de decisions* 11/11/2019
TERRASSA
8 h
Com establir el control pressupostari amb Power Bi* 13/11/2019
TERRASSA
15 h
Tancament fiscal i comptable* 28/11/2019
TERRASSA
8 h
ÀREA DE RECURSOS HUMANS      
K2: Programa directiu i de millora professional* 11/11/2019
TERRASSA
12 h
K2: Programa directiu i de millora professional* 21/11/2019
RUBÍ
12 h
ÀREA SECTOR METALL      
Formació per a personal d'oficina (obligaròria específica empreses Sector Metall) * 29/11/2019
TERRASSA
6 h
ÀREA INTERNACIONAL      
INCOTERMS 2020 i la seva aplicació pràctica (NOVETATS d'aplicació gener 2020) 14/11/2019
TERRASSA
3 h
ÀREA ALIMENTÀRIA      
Manipulador/a d'aliments 27/11/2019
TERRASSA
3 h
ÀREA DE LOGÍSTICA I COMPRES      
Compres i stocks: com fer-ne una correcta gestió* 20/11/2019
TERRASSA
10 h
 

* FORMACIÓ BONIFICABLE

______________________________________________________________________________________

contacte Marta Grau
contacte Noemí Flomesta
telf 93 736 11 10
twitter facebook youtube linkedin
       
www.cecotformacio.org
mail formacioactius@cecot.org

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seves dades personals formen part d'una Base de dades comuna titularitat de les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot, la finalitat de la qual és la remissió d'informació i novetats relacionades amb les activitats del Grup Cecot. 
Les seves dades seran conservades fins que sol·liciti la supressió d'aquestes. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpdformacio@cecot.org
Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org. Finalment, l'informem que l'assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es
Disposa de tota la informació detallada en la nostra política de privadesa.

 

© Cecot Formació