De la Realitat Augmentada als Robots, cap a la botiga del futur.

Amb l’avenç de les noves tecnologies, els hàbits de compra tradicionals estan canviant. El consumidor d’avui esta molt informat, esta híper-connectat i es mou pels diferents canals. El canvi en els seus hàbits de compra i la manera en què es relaciona han fet que el sector retall estigui canviant ràpidament i s’enfronti a nous reptes als quals haurem de donar resposta.

En un escenari de lluita pels consumidors, les empreses, les marques i les botigues es veuen obligades a conèixer millor als seus compradors, i oferir-los experiència de compra satisfactòria, a mes de innovació en els seus processos i operacions.

En aquest objectiu haurem de conèixer el seu comportament i personalitzar les seves experiències de compra,  a mes de disposar de botigues més sofisticades.  Tindrem que adaptar-nos al comportament d’aquest  consumidors que ja utilitzen de forma massiva les noves tecnologies, per poder apropar-nos i interaccionar amb ells. La botiga del futur comença a dibuixar-se.

El World Economic Fòrum en el primer trimestre de l’any va presentar un informe sobre el futur del retail, recollint les tecnologies disruptives que transformaran el sector al llarg dels propers any i que podrem veure implantades massivament en el propers deu anys. Algunes d’aquestes ja s’estan introduint en les botigues com a resposta de les noves demandes del consumidors.

millor s’ajusta. El servei de Wcom a resposta de laes noves demandes del cosumidors.ruptives que transforaran el sector al llar


Realitat augmentada
. La tecnologia que  va popularitzar Pokèmon Go, està millorant  l’experiència de compra on-line i off-line. La realitat augmentada  superposa la imatge captada per una càmera i afegeix elements virtuals amb l’objectiu d’enriquir la imatge.  Aquesta tecnologia comença a obrir-se lloc en el món del retail. Els clients coneixen, experimenten i interactuen amb els productes. Els emprovadors virtuals per roba, complements, maquillatge i la interacció amb catàleg virtuals acosten els consumidors als productes. En el futur els negoci utilitzaran la realitat augmentada d’una manera creativa.


Cartelleria Digital. (Digital Signage).
Les  pantalles digitals substitueixen a les tradicionals cartelleres estàtiques. Es l’instrument de promoció més sol·licitat per les empreses que busquen promocionar els seus productes o serveis.

L’administració multimèdia der les pantalles requereix un programari que ofereixi la gestió dels  continguts atractiva. Els desenvolupament d’aquestes eines ha  evolucionat exponencialment, incorporant elements com xarxes socials, serveis notícies, amb interacció de tecnologies de proximitat i de reconeixement que augmenten la interactivitat per oferir contingut original i exclusiu als consumidors.


Comportament del client a la Botiga.
La digitalització de l’espai físic, es tracta d’analitzar el trànsit de vianants que té la botiga per hores, dies, setmanes i mesos, descobrir quines zones agraden més i quins menys, quins són els patrons de comportament dels visitants, per on i com es mouen, què els agrada, com es comporten, descobrir si repeteixen o visiten per primera vegada .

Òbviament amb aquesta informació podem millorar les accions comercials i les campanyes i augmentar l’eficiència en la gestió i en l’estratègia d’operacions.

 

Wifi Social. Per oferir un servei personalitzat necessitem identificar el client, per tal d’oferir el producte o servei que millor s’ajusta. El servei de Wifi es pot oferir de manera gratuïta a canvi de obtenir les dades del mateix, que després pots utilitzar per impactar.

Per simplificar el registre s’ofereix a través de perfils de les xarxes socials. Els locals que ofereixen Wifi gratuït augmenten les seves vendes i fidelitzen als seus clients.

 

Plataformes de  Fidelització. No sempre es  pot oferir Wifi per captar les dades personals. Amb els programes de fidelització, s’ofereixen incentius, descomptes, vouchers, targetes regal, etc., a canvi de obtenir les seves dades. Aquestes plataformes permeten a les empreses construir els seus propis programes de fidelització basats en les necessitats dels seus negocis

 

Personalització del  màrqueting. Enviar missatges rellevants als consumidors en els moments correctes, pot generar satisfacció de l’experiència de client i millorar les vendes. Segmentar els nostres clients segons la posició física per promocionar productes, permet que aquests s’acostin a aquest entorn i siguin potencials clients, impactant amb informació rellevant per a ells en aquest “micro-moment”. Segmentació, proximitat i immediatesa, als dispositius mòbils i les tecnologies sense fil, permeten afavorir aquestes accions.

 

Inventaris, etiquetes, rfid, IOT, robots, prestatgeries intel·ligents. La tecnologia té un important camp d’actuació en el control i seguiment de cadenes de subministraments i distribució, així com en la recerca de productes i fins i tot en la localització de persones. També juguen un paper fonamental en la reposició d’existències, element clau després de pics de venda a les botigues.

 

Chatbots. La intel·ligència artificial es posa al servei del Retail a través de programes informàtics capaços d’orientar cap a algun tipus d’informació o acció a dur a terme  mitjançant converses preestablertes.

Les botigues minoristes busquen noves formes de connectar amb els seus clients, i aquí és on els chatbots entren en joc.  En el sector Retail hi ha btigues, que utilitzen un assistent virtual per ajudar a que els usuaris trobin informació sobre qualsevol tema relacionat amb la cadena, i puguin plantejar suggeriments o queixes, utilitzant llenguatge natural.

Aquestes tecnologies son una part de lo que esta per arribar. Els minoristes s’hauran de reinventar i adaptar-se  a aquest nous consumidors que cada vegada son mes exigents.