Empreses àgils per la transformació digital

Empreses àgils per la transformació digital

En l’era pre-digital les organitzacions per avançar desenvolupaven una planificació estratègica a partir d’una diagnosi de situació i una visió de futur. En el moment actual els efectes de la disrupció digital està accelerant el ritme de canvis  de l’entorn  de tal manera que  ja no es possible establir una planificació efectiva i amb ritme […]

La transformació digital no és només tecnologia.

La transformació digital no és només tecnologia.

Els darrers anys, els experts en Transformació Digital empresarial estan proclamant el fet que moltes organitzacions estan posant la seva atenció només en la paraula digital. Això porta a pensar que estem parlant només de tecnologia. Després de mes de vint anys de la World Wide Web, el seu efecte transformador vas més enllà de […]