Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i Comarca

Espacio

Guia de Serveis

Informació i tramitacions (937 361 103):

Clubs, actes, jornades i presentacions (937 361 100):

Foment de l'activitat comercial (937 361 100):

Assessorament (937 361 100):

Més de 30 assessors especialitzats en diferents àmbits de l'empresa

Emprenedoria:

Descomptes en subministraments i serveis (937 366 000):

Recursos Humans i RSE (937 366 015):

Innovació i TIC (937 366 005):

Formació (937 361 110):

Altres programes i serveis (937 361 100):