Necessites un estudi preliminar sobre les operacions vinculades que realitzes, o un certificat?


Tipologia d'operacions vinculades


Perímetre de vinculació

L’Obligació de documentar

Règim sancionador


Preguntes freqüents

Campanya de difusió


Davant l’entrada en vigor de la Llei 36/2006 de 29 de novembre de Mesures per a la Prevenció del Frau Fiscal, que modifica l’article 16 de l’Impost de Societats que regula les operacions vinculades, introduint l'obligació de valorar a preu de mercat totes les operacions amb persones o entitats vinculades; i l’obligació de documentar totes les operacions vinculades, la patronal Cecot està realitzant una campanya de difusió perquè el Govern Central realitzi les modificacions pertinents per:

1. Establir un límit de 100.000 euros per tipologia d’operació, per sota de la qual no calgués complir amb l'obligació de documentar.


2. Limitar el perímetre de vinculació a les relacions entre persones jurídiques, que és l'objectiu inicial de la normativa (en aquest moments afecta tant a persones jurídiques com a persones físiques).


3. Implementar amb caràcter retroactiu a l’aplicació de la norma totes aquestes mesures, per a evitar costos innecessaris en un moment en que els esforços financers de les empreses han de dedicar-se a altres prioritats.  


Informe Cecot sobre les operacions vinculades

Què hem fet i què estem fent?

- El passat 29 de desembre de 2009 el nostre president, Antoni Abad, va enviar una carta a la Ministra d’Economia i Hicenda, Elena Salgado, per plantejar les modificacions a la Llei. [accedir a la carta a la Ministra]


- L’11 de gener la Cecot va convocar una roda de premsa per informar als mitjans de les repercussions de l’entrada en vigor d’aquesta normativa i presentar l’Informe Cecot sobre les operacions vinculades. Al mateix temps, vam enviar una carta a més de 400 entitats informant de la repercussió econòmica d’aquesta normativa.


- De l’escrit enviat a la senyora Ministra, vam rebre resposta el passat 11 de febrer de 2010. [accedir a la resposta de la Ministra].


- Al mateix temps, el Grup parlamentari CiU va recollir la nostra proposta i, el passat 15 de gener de 2010, va presentar una proposta No de Llei relativa a la modificació de la obligació de documentar les operacions vinculades al Congrés dels Diputats. [accedir a la proposta no de llei de CIU]


- La Cecot ha plantejat a la Comissió Europea a través de l’Eurodiputat Sr. Ramón Tremosa, la següent pregunta, que va presentar-se al Parlament Europeo el passat 23 de febrer de 2010:

  “¿Tomará La Comisión alguna medida para evitar que un Estado Miembro, como en este caso el Estado Español, incumpla los criterios sobradamente defendidos de reducción de cargas administrativas para las Microempresas y más cuando esta vulneración se hace sobre la base de unos criterios rechazados por el Tribunal Europeo*, intentando poner orden en el ordenamiento jurídico de una normativa que genera agravios comparativos con otros Estados y que castiga la economía de las Pequeñas y Microempresas sin aportar ningún valor añadido?” [accedir a la pregunta plantejada a través del Eurodiputat Ramón Tremosa]

   

  - El passat 9 de març de 2010 el nostre president, Antoni Abad va tornar a enviar una carta responen als comentaris que, la Ministra d’Economia i Hisenda, Elena Salgado, va plantejar en la seva resposta. [accedir a la carta de resposta a la Ministra]

   

  *El Tribunal de Luxemburgo ha dictat una sentència el passat 21 de gener referida a un cas belga que reconeix el dret  dels diferents Estats de la Unió a legislar de manera independent les operacions nacionals i les internacionals. D’aquesta manera, aquest Tribunal reconeix que, tot i que es pot pensar que hi ha discriminació al tractar de manera diferent les operacions, aquesta discriminació es totalment compatible con el Dret Comunitari. [accedir a la sentència del Tribunal Europeu]

   

  Adhesions

  Si vols, pots adherir-te a la nostra campanya. Només cal que ens enviïs un email a [operacionsvinculades@cecot.org] comunicant-nos si vols o no que publiquem la teva adhesió.


  Aquí tens alguns exemples:

  - Carta CEOE

  - Carta CIESC