1. Selecciona l’àrea temàtica en la qual ets especialista

2. Adjunta’ns el teu CV en format PDF, on quedi reflectida la teva experiència formativa, docent i laboral en aquesta àrea

Envia’ns un CV per cada àrea temàtica en què siguis expert/a i puguis exercir competències docents (1 CV i àrea per enviament)

Condicions dels CV:

- En format PDF

- Amb les dades actualitzades

- Contenir una foto a color mida carnet actualitzada

- Específics i adaptats a l’àrea temàtica escollida

 

Important: tots els CV que no compleixin aquests 4 requisits no entraran en la borsa de CV docents.Nom:
Cognoms:
Àrea temàtica:
Adjuntar CV: