Formulari d'adhesió
Dades de l'establiment:
Nom establiment:
Nom fiscal:
Contacte:
Adreça:
Població (Codi Postal):
Correu electronic:
Telefon:
Activitat:
Núm. Locals:
Total m2:

En cas de tenir-ne, com feu la difusió de la música? Mitjançant:

CD Spotify
Radio in-store:
(a través d'una empresa externa)
Musicam:
Telefonica:
Altres (quina):