Si vols estalviar en la factura de la llum, omple aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu per fer-te un pressupost personalitzat d'estalvi electric

Sol·licita el teu estudi:

Nom Empresa:*
Telèfon:*
Nom i cognoms persona de contacte:*
Correu electrònic:*
Adjunta l'última factura elèctrica (fitxers inferiors a 5 MB de pes):


*En cas de necessitar adjuntar mes d'un arxiu o si l'arxiu supera el pes indicat el pot fer arribar directament a estalvienergetic@cecot.org

Autoritzaciˇ:

De conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals recollides a través d'aquest formulari que vostè ha facilitat, seran incorporades a un fitxer que correspon a la Cecot i que té la finalitat de la prestació dels diferents serveis que l'Organització posa a la seva disposició. La Cecot garanteix l'adopció de les mides de seguretat necessàries per assegurar la confidencialitat de les seves dades.
Igualment l'informem que vostè com sol·licitant, autoritza la cessió de les seves dades a les diferents entitats del grup Cecot, als socis del grup Cecot o entitats relacionades amb el grup Cecot. De la mateixa manera autoritza al tractament automatitzat de les seves dades per part d'aquestes entitats.

La Cecot com a responsable del fitxer, garanteix i reconeix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades que podrà exercitar mitjançant l'enviament d'una petició escrita, adjuntant un document que acrediti la seva identitat, a la direcció de correu electrònic: cecotpd@cecot.org o a l'adreça c. Sant Pau, 6 08221 de Terrassa