Presentació

El nou servei de Gestió dels recursos humans des d’una perspectiva de gènere, té l’objectiu d’impulsar un servei de divulgació i formació adreçat a empreses per introduir la perspectiva de gènere en la gestió de les persones.

El servei, bàsicament de divulgació i formació pretén potenciar la perspectiva de gènere en totes les funcions del Departament de RH. Amb aquesta finalitat, s’ofereixen:

  • Recursos per tal que les seleccions de personal siguin neutres i no discriminatòries.
  • Eines per a les empreses interessades per tal de poder detectar i erradicar els possibles casos d'assetjament.
  • Assessorament i materials per impulsar polítiques de conciliació en les organitzacions.

Realització: Coordinació:  Cecot  · Sant Pau, 6  · 08221 Terrassa  ·  Sra. Esther Fernández  ·  Tel. 902 55 05 15  · igualtat@cecot.org