La Fundació CECOT Formació ha posat en marxa un nou Servei d'Orientació Laboral adreçat a persones amb discapacitat sobrevinguda.

Aquest servei és un projecte pilot i innovador que s'entén com a una eina d'integració social i laboral ja que té en compte la potenciació de l'autonomia personal, la reorientació formativa, així com accions de sensibilització empresarial.
 
Realització: Coordinació: Amb el suport de:
 

Cecot  · Sant Pau, 6  · 08221 Terrassa  ·  Sra. Cristina Santaeulària  ·  Tel. 902 93 05 25  · discapacitat@cecot.es