Si no podeu veure bé la circular clicar aquí

PUBLICITAT

 

Tornem amb la formació subvencionada amb AULA VIRTUAL!

Aquesta modalitat es realitzarà a través d'una plataforma Moodle amb eines telemàtiques per garantir la transmissió del coneixement i el desenvolupament dels objectius i continguts de l'acció formativa, on podràs disposar de vídeos, exercicis pràctics i sessions en directe.
Els/les treballadors/es afectats/des per un ERTO poden participar en aquestes accions formatives.
 
Per a més informació clicar sobre el curs
INICI
FI
HORES
Àrea d'idiomes      
Anglès B.1.A.
14/09/2020
30/10/2020
60 h
Anglès B.2.A.
16/09/2020
02/11/2020
60 h
Anglès C.1.B.
14/09/2020
30/10/2020
60 h
Àrea de recursos humans      
Gestió dels recursos humans (presencial a Barcelona)
14/09/2020
02/11/2020
60 h
Àrea laboral      
Marc legal de les relacions laborals
23/09/2020
16/10/2020
30 h
Àrea economicofinancera i fiscal      
Comptabilitat bàsica
28/09/2020
19/10/2020
60 h
Àrea I+D+I (Investigació, desenvolupament i innovació)      
Eines per a la innovació
22/09/2020
22/10/2020
30 h
Àrea de tecnologies informàtiques      
Analítica web i pla de màrqueting digital
21/09/2020
26/10/2020
50 h
Xarxes socials
22/09/2020
22/10/2020
30 h


contacte Marta Grau i Noemí Flomesta
telf 93 736 11 10
696 215 260
         
web www.cecotformacio.org
mail formacioactius@cecot.org

En compliment de l'establert en el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, l'informem que les seves dades personals formen part d'una Base de dades comuna titularitat de les fundacions, gremis i associacions del Grup Cecot, la finalitat de la qual és la remissió d'informació i novetats relacionades amb les activitats del Grup Cecot. 
Les seves dades seran conservades fins que sol·liciti la supressió d'aquestes. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat a través del correu electrònic rgpdformacio@cecot.org
Pot dirigir-se al nostre Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic dpd@cecot.org. Finalment, l'informem que l'assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades www.agpd.es
Disposa de tota la informació detallada en la nostra política de privadesa.