Si no podeu veure bé la circular clicar aquí

 
INICI
FINAL
       
  Accions de mediació
14/07/2017
08/09/2017
       
  Anglès B1
08/06/2017
30/10/2017
       
  Anglès B2
07/06/2017
02/10/2017
       
  Anglès inicial
10/07/2017
28/07/2017
       
  Anglès professional per a comerç internacional
26/06/2017
24/07/2017
       
  Anglès professional per activitats comercials
09/10/2017

06/11/2017

       
  Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge a
la formació professional per l'ocupació
04/07/2017
19/07/2017
       
  Context social en la mediació comunitària

30/06/2017

13/07/2017
       
  Elaboració de materials de màrqueting i comunicació
20/07/2017
15/09/2017
       
  Francès professional per a comerç internacional
24/07/2017
02/10/2017
       
  Gestió auxiliar de personal
27/11/2017
20/12/2017
       
  Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
16/06/2017
12/07/2017
       
  Gestió operativa de tresoreria
07/06/2017
02/10/2017
       
  Igualtat de gènere
08/09/2017
22/09/2017
       
  Ofimàtica
04/09/2017
26/10/2017
       
  Operacions auxiliars de reproducció i arxivament
23/06/2017
28/07/2017
       
  Organització d’un sistema d’informació de consum
04/09/2017
06/10/2017
       
  Organització i control del pla de mitjans de comunicació
27/06/2017
19/07/2017
       
  Orientació laboral i promoció de la qualitat
a la formació professional per l'ocupació
20/07/2017
27/07/2017
       
  Prevenció de conflictes en la mediació comunitària
13/06/2017
29/06/2017
       
  Registres comptables
27/10/2017
24/11/2017
       
  Tècniques administratives bàsiques d’oficina
23/06/2017
28/07/2017
       
    >> inscriu-te <<  

logoformacio
contacte Sílvia Casas
Sofia López
telf 93 736 11 10
mail info.formacio@cecot.org
facebook twitter youtube linkedin
         
web www.cecotformacio.org
 


Donar-te de baixa

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer FUNDACIÓ CECOT FORMACIÓ”. La finalitat és informar sobre accions estrictament relacionades amb l'enviament de comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o per algun altre mitjà de comunicació electrònica equiparable i portar-ne el control. Pot exercir gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació mitjançant la emissió d'un correu electrònic a cecotpd@cecot.org, indicant expressament el dret que desitja exercitar.

© Cecot Formació