Ho patrocina:


Coneix les modificacions de la Llei d'urbanisme

El passat 15 de febrer es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 3/2012 de Modificació del vigent Text Refós de la Llei d'Urbanisme. Aquesta Llei ha introduït diverses modificacions que afecten a aspectes molt rellevants pel que fa a la regulació urbanística a Catalunya (avaluació ambiental, agilització dels procediments de transformació urbanística del sol, reserves mínimes per habitatges de protecció pública, cessió d'aprofitament mig, usos provisionals, instal·lacions industrials preexistents, llicencies de primera ocupació, entre d'altres).

L'objecte d'aquesta sessió és facilitar, de forma clara, entenedora i participativa, el coneixement d'aquestes modificacions, el motiu i l'abast de les mateixes a totes aquelles empreses i empresaris, l'activitat dels quals es veu afectada per la normativa urbanística aplicable.

Dia: 12 d'abril de 2012
Hora: 12.00 a 13.30 hores
Lloc: Seu de la Cecot, carrer de Sant Pau, 6, Terrassa

PROGRAMA
12.00 h
Benvinguda i presentació de la sessió a càrrec del Sr. Toni Palet, president del Gremi de la Construcció del Vallès
12.05 h
La modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, a càrrec del Sr. Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya
12.30 h
Aspectes jurídics de la modificació del Text Refós de la Llei d'urbanisme, a càrrec del Sr. Joaquim Llorens, soci advocat de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira
13.00 h
Torn obert de paraules
13.30 h
Fi de l'acte

Si voleu assistir-hi, cal que empleneu aquest formulari. Les places són limitades i per rigorós ordre d'inscripció.

 
Secretaria Tècnica del Club Sra. Gemma Blanes
Sant Pau, 6 - 08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. 93 736 11 09 - Fax 93 736 60 14

www.cecot.es/forum - forum@cecot.org   

 
Entitat adherida a: Segueix-nos a través de