L’Organització d’Autònoms de Catalunya – AUTCAT, associació adherida a la patronal Cecot, posa en marxa, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la 7a. Edició del programa Consolida’t que te l’objectiu d’impulsar la consolidació, l’enfortiment i la re invenció del treball autònom.

Què ofereix el programa?:

El programa està subvencionat per a les persones autònomes que hi participin, i ofereix un itinerari formatiu acompanyat d’un assessorament personalitzat que els ajudarà a millorar la viabilitat del negoci, millorar la seva capacitat gestora i empresarial per a ser més competitius en un entorn canviant i fer front a contingències presents i futures, ocasionades per la Covid-19.

Inclou les següents accions:


Sessions d’assessorament expert en aspectes
clau per a la gestió del negoci.

Formació obligatòria (Comptes de resultats i
tresoreria) i Formació optativa en gestió econòmica, aspectes jurídics i documentals de l’activitat, gestió comercial i l’atenció al client, màrqueting digital, gestió del temps, elaboració de pressupostos i la gestió econòmica, networking, creixement personal i comunicació.

Qui es pot beneficiar?:

• Els treballadors/es autònoms/es.
• Els treballadors/es autònoms/es econòmicament
dependents (TRADE)
• Autònoms/es donats d’alta al règim d’Autònoms
integrat/da en una societat civil privada, una comunitat de béns o una societat limitada.

Les persones autònomes que hi vulguin participar han de tenir menys de 4 treballadors o cap i una facturació inferior a 500.000,00€ anuals.

• Persones autònomes que han cessat la seva activitat i volen iniciar un nou projecte.