Butlletí d'Actualitat Fiscal i Financera de la Cecot | www.cecot.org

Butlletí mensual | Juny 2018

Legislació

 
Us adjuntem la informació de la legislació publicada.
 

Projectes de llei

 
Us adjuntem la informació sobre els projectes de llei.

Jurisprudència

 
Us adjuntem la informació sobre jurisprudència, sentències i resolucions.

Direcció General del registre i del notari

 
Us adjuntem les consultes a la Direcció General del registre i del notari.

Consultes de la Direcció General de Tributs

 
Us adjuntem les consultes realitzades a la Direcció General de Tributs.

Notes d'hisenda

 Tributació del lloguer d'apartaments turístics

Es considera arrendament per a ús diferent d'habitatge, aquell arrendament que, recaient sobre una edificació, tingui com destí primordial un diferent que el de satisfer la necessitat permanent d'habitatge del arrendatari.
Per tant, quan es produeixi la cessió temporal d'ús de la totalitat d'un habitatge moblada l'equipada en condicions d'ús immediat, comercialitzada o promocionada en canals d'oferta turística i realitzada amb finalitat lucrativa es tractarà d'un lloguer turístic, que se sotmetrà a un règim específic, derivat de la seva normativa sectorial, segons estableix l'art.5 e) de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans.


 
Nou servei d'ajuda en l'IVA: Localitzador d'entrega de béns

S'ha incorporat en els portals d'IVA i Subministrament Immediat d'Informació del IVA (SII) una versió ampliada del servei d'ajuda denominat “Localitzador”, incloent el lloc de realització de les entregues de béns, distingint entre entregues interiors, intracomunitàries i amb destinació a tercers països.

En concret, aquesta eina indica on es localitza l'entrega d'un bé, si està subjecta o exempta al IVA, qui ha de declarar l'IVA meritat en l'operació o com es declara en cas de no estar subjecta o exempta en el territori d'aplicació del impost espanyol; també indicarà si en la factura s'ha d'o no repercutir IVA.


 
Assistent Virtual d'IVA comerç exterior
Per tal de donar resposta immediata als dubtes sobre la tributació en l'IVA de les operacions de comerç exterior, s'inclou com servei d'ajuda dins del portal d'IVA un “Assistent virtual”. Si aquesta eina d'atenció automàtica no pot solucionar la consulta podrà enviar-la a través d'un formulari per correu electrònic.
Les converses mantingudes amb l'Assistent es podran imprimir o guardar (pdf) si l'usuari indica que la conversa li ha estat útil.
La informació facilitada per l'Assistent serà objecte de contínua millora i actualització tenint en compte l'opinió dels usuaris
 

Formació 

 Introducció a les Macros de l'Excel a l'àrea financera de l'empresa amb Assumpta Planas | Població: Terrassa | Inici 20/07/2018 final 20/07/2018 | Hores 5 h.
 

Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 Claus per tenir les Notificacions Electròniques Obligatòries sota control

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 sobre el nou procedimient administratiu, és important tenir un control minuciós sobre aquestes Notificacions. ¿Saps com complir amb la normativa?


Notícies

 
Us adjuntem les notes de premsa.
 

Calendari impositu 
 

 
Calendari General del Contribuent 2018

 iCalendar

 Calendari del contribuent anys anteriors


Retencions

 
Exercici 2018

 Quadre informatiu tipus de retenció aplicables (2018)

 Servei de càlcul de retencions

 Mòdul de càlcul de retencions

 

Xavier Lopez

dimarts de 10.00 a 13.00 h

fiscal@cecot.org

Enric Rius

dijous de 10.00 a 13.00 h

financer@cecot.org

Assessorament
Més de 30 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


Agenda

Club Cecot Financer & Fiscal
Andorra: Oportunitats i avantatges d'una fiscalitat estable i moderada | 02/10/2018 | 8.30 h a 10.30 h | Seu de la Cecot, c/Sant Pau 6 de Terrassa


Programació d'actes de la Cecot

 

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Club de Descomptes de la Cecot

Tramitem préstecs sense avals!!
Informa't!!

Servei d'Assessorament en Productes Financers

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org