1

(del 01 al 15 de desembre de 2016) Butlletí quinzenal | número 75

Informes

1 
Que cal tenir en compte de cara a l'any 2017?

Documents d'interès

1 
ESTRANGERIA - Guia de tràmits I i II modificades

Els enllacem arxius amb les Guies de tràmits I i II de l'Oficina d'Estrangeria actualitzades a data 2 de desembre de 2016.
Després de l'última remodelació ministerial, han hagut canvis que han afectat a l'adscripció de les Oficines d'Estrangeria a un nou Ministeri, la qual cosa ha motivat el canvi dels enllaços a pàgines web i seus electròniques amb continguts d'estrangeria.

Guia de tràmits I
Guia de tràmits II


Legislació
 

1 Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. (Publicat el dia 3/12/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2806/2016, de 7 de desembre, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2017. (Publicat el dia 14/12/2016)
 

1 Orden PRA/1879/2016, de 9 de diciembre, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia profesional Fabricación Mecánica, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y Real Decreto 1699/2007, de 14 de diciembre. (Publicat el dia 15/12/2016)
 

1 Orden PRA/1880/2016, de 9 de diciembre, por la que se actualizan dos cualificaciones profesionales de la familia profesional Electricidad y Electrónica, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 328/2008, de 29 de febrero. (Publicat el dia 15/12/2016)


1 
Orden PRA/1881/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/1634/2015, de 23 de julio, por la que se actualizan ocho cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, y Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo; y se modifican parcialmente determinados anexos establecidos por Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre, Real Decreto 108/2008, de 1 de febrero, Real Decreto 715/2010, de 28 de mayo, Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, y Real Decreto 1035/2011, de 15 de julio. (Publicat el dia 15/12/2016)


1 
Orden PRA/1882/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifican cualificaciones profesionales de la familia profesional Agraria, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, Real Decreto 665/2007, de 25 de mayo, Real Decreto 715/2010, de 28 de mayo y Real Decreto 563/2011, de 20 de abril. (Publicat el dia 15/12/2016)


1 
Orden PRA/1883/2016, de 9 diciembre, por la que se actualizan cualificaciones profesionales de la familia profesional Hostelería y Turismo, e Industrias Alimentarias, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecidas por Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre, Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre, Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre, Real Decreto 561/2011, de 20 de abril y Real Decreto 1552/2011, de 31 de octubre. (Publicat el dia 15/12/2016)


Projectes / Proposicions de llei
 

1 Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional. (Publicat el dia 2/12/2016)  

1 
Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. (Publicat el dia 2/12/2016)Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 ORDRE TSF/321/2016, d'1 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per a un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. (Publicat el dia 9/12/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2765/2016, de 2 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions d'un programa d'ajut complementari destinat al manteniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, per a l'any 2016. (Publicat el dia 9/12/2016)

1 
ANUNCI de resolució de la convocatòria de subvencions que atorga l'Ajuntament de Barcelona a persones empresàries o professionals individuals i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per adonar suport a l'inici de la seva activitat econòmica. (Publicat el dia 14/12/2016)

 

Sentències
 

1 Sentència del Tribunal Suprem, número 913/2016, de 26 d'octubre, en el que explica amb molta claredat, com es compta el termini de caducitat per interposar una demanda d'acomiadament, amb exemple inclòs. 


Formació
 

1 Sense programació de formativa


eBook 
 

1¿Com es desglossa una nòmina?
Coneix tots els conceptes que intervenen en el càlcul d’una nòmina, des del cost per a l’empresa fins al líquid que percep el treballador.

 
Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center. (Publicat el dia 5/12/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l'any 2017 (codi de conveni núm. 08001065011994). (Publicat el dia 5/12/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu detreball de les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona per als anys 2015-2018 (codide conveni núm. 08004305011994). (Publicat el dia 12/12/2016)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1