1

(de l'1 al 15 de novembre de 2016) Butlletí quinzenal | número 73

Informes

1 
Increments salarials per a l'any 2017

1 
Us adjuntem l'informe de l'Organització Internacional del Treball sobre: L'ocupació atípica al món, reptes i perspectives.

1 
Estrangeria - Presentació de sol·licituds telemàtiques
Des de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ens remeten un arxiu que conté algunes orientacions que són d'utilitat per a la presentació de sol·licituds telemàtiques.

1 
Estrangeria - Modificacions importants en la gestió de Cita Prèvia.
Des de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ens remeten una NOTA INFORMATIVA i una Nota Aclaridora sobre aquest tema, sobre modificacions importants en la gestió de la Cita Prèvia per als tràmits d'estrangeria.


Legislació
 

1 Resolución de 30 de septiembre de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2016. (Publicat el dia 12/11/2016) 

Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 ORDRE TSF/294/2016, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (Publicat el dia 8/11/2016)
 

1 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Annex 1 de l'Ordre EMO/225/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2015 (DOGC núm. 6918, de 22.7.2015). (Publicat el dia 8/11/2016)

1 
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMO/340/2014, de 10 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2014. (Publicat el dia 8/11/2016)

1 
ORDRE TSF/296/2016, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació. (Publicat el dia 9/11/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2483/2016, de 28 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental. (Publicat el dia 9/11/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2496/2016, de 3 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació. (Publicat el dia 10/11/2016) 
 

Sentències
 

1 Sentència de l'Audiència Nacional, núm. 92/2015, d'1 de juny, que estableix que en relació a la concreció horària de la reducció de jornada per guarda legal, els convenis col·lectius podem millorar allò que disposa l'article 37.5 de l'Estatut dels Treballadors i, per tant, que la concreció horària no cal fer-la, si el conveni col·lectiu així ho estableix, sobre la jornada diària de treball, alterant, d'aquesta manera, els dies laborables de prestació de serveis de la persona treballadora. Aquesta sentència podria tenir un impacte negatiu en determinats sectors econòmics, com, per exemple, comerç, restauració, etc. 


Formació
 

1 Durant aquesta quinzena no hi ha cap formació de l'àmbit laboral


Informació d'interès per Wolters Kluwer  
 

1 ¿Com es desglossa una nòmina?
Coneix tots els conceptes que intervenen en el càlcul d’una nòmina, des del cost per a l’empresa fins al líquid que percep el treballador.

 
Convenis col·lectius
 
1 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos y el acuerdo sobre Normas de seguridad en actividades subacuáticas. (Código de convenio nº 99017695011900). (Publicat el dia 1/11/2016) 
 

1 Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del I Acuerdo Marco de Comercio. (Código de convenio número 99100085072012). (Publicat el día 2/11/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballdel sector de les empreses estibadores portuàries de la província de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi deconveni núm. 08010275011998). (Publicat el dia 2/11/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballdel sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona per als anys 2016-2018 (codi de conveni núm.08000795011994). (Publicat el dia 8/11/2016) 
 

1 Conveni col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la província de Barcelona, 2016 - 2017 (Signat pendent de publicació)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

Si no vols tornar a rebre el Butlletí Laboral de la Cecot, clica aquí

1

1