1

(del 15 al 31 d'octubre de 2016) Butlletí quinzenal | número 72

Informes

1 Les retribucions del treball per compte aliena per a l'any 2017

1 
Han publicat des de la Subdirrecció General d'Autoritzacions Inicials de Treball la Nota informativa 6/2016. Només cal aportar l'original del contracte de treball i dels antecedents penals (del país d'origen). La resta de documents poden ser còpies.


Legislació
 

1 Corrección de erratas de la Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2016 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. (Publicat el dia 25/10/2016) 
   
Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2272/2016, de 10 d'octubre, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya. (Publicat el dia 17/10/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2287/2016, de 10 d'octubre, de 10 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop, en l'exercici 2016. (Publicat el dia 17/10/2016)

1 ORDRE TSF/273/2016, de 10 d'octubre,
de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació. (Publicat el dia 18/10/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/2298/2016, de 3 d'octubre,
 de 3 d'octubre, d'ampliació de termini per presentar sol·licituds de la convocatòria prevista a la Resolució TSF/1642/2016, d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix. (Publicat el dia 18/10/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2304/2016, de 14 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions destinades a les empreses i entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació. (Publicat el dia 19/10/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2320/2016, de 14 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria pluriennal per als anys 2016 i 2017 per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social. (Publicat el dia 20/10/2016)

1 ORDRE TSF/276/2016, de 17 d'octubre,
 de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya. (Publicat el dia 21/10/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2338/2016, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya. (Publicat el dia 21/10/2016)

1 
RESOLUCIÓ EMC/2334/2016, de 13 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels cupons a la innovació. (Publicat el dia 21/10/2016)

1 
ORDRE TSF/284/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. (Publicat el dia 26/10/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2379/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. (Publicat el día 26/10/2016)
 
1 
RESOLUCIÓ EMC/2376/2016, de 13 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 dels ajuts dels Cupons a la Innovació. (Publicat el dia 26/10/2016) 

1 
ORDRE TSF/288/2016, de 24 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (Publicat el dia 27/10/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2392/2016, de 25 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (Publicat el dia 27/10/2016)

1 
ORDRE TSF/289/2016, de 26 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars. (Publicat el dia 28/10/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2403/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (Publicat el dia 28/10/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/2413/2016, de 27 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació. (Publicat el dia 31/10/2016)


Sentències
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap sentència.


Formació
 

1 Setmana del lideratge amb Maite Rico i Pep Marí *| Inici 02/11/2016 Final 03/11/2016 | Durada 8 hores
 

*Formació bonificalbe

eBook 
 

1 Punts clau en la gestió laboral i RRHH

Deu experts en gestió laboral reflexionen sobre aspectes clau en la gestió laboral actual: comunicació interna, gestió del temps, evaluació, etc. Descarrega’t gratis aquest ebook de Wolters Kluwer.


Convenis col·lectius
 

1 RESOLUCIÓ del 6 d'octubre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballdel sector del comerç de la pell de la província de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm.08000735011994). (Publicat el dia 18/10/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2364/2016, de 4 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni núm. 79000805011995). (Publicat el dia 26/10/2016)
 

1 Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas de mediación de seguros privados para el periodo 2016-2018. (Código de convenio número 99000165011987). (Publicat el dia 28/10/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2418/2016, de 20 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu del sector de neteja d'edificis i locals de Catalunya 2010-2013 (codi de conveni núm. 79002415012005). (Publicat el dia 28/10/2016)


1 
RESOLUCIÓ TSF/2393/2016, d'11 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu agropecuari de Catalunya 2015-2017 (codi de conveni núm. 79001175011995). (Publicat el dia 31/10/2016)  

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1