1

(del 01 al 15 d'octubre de 2016 ) Butlletí quinzenal | número 71

Informes
 

1 L'expatriació de treballadors. Desplaçaments de treballadors en el marc d'una prestació de serveis transnacional. Criteris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

1 Modificació Guia de Tràmits I 
Des de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona informen que han modificat la Guia de Tràmits I.
La Guia de tràmits I, relaciona en una columna tots, o la majoria dels tràmits d'estrangeria ordenats pel nombre de fulla informativa i, en una altra columna s'especifica la forma concreta en què ha de presentar-se aquesta sol·licitud en la Oficina: presentació personal o no, amb cita prèvia, sense cita, etc.,etc.
La nova Guia té data d'actualització del 4/10/2016 i també està disponible a la web de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració.Legislació
 

1 Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016. (Publicat el dia 1/10/2016)
 

1 Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, de 29 de septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2016 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. (Publicat el dia 4/10/2016)
 

1 Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2017. (Publicat el dia 8/10/2016)

1 Resolución de 6 de octubre de 2016
, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece un plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2016 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. (Publicat el dia 11/10/2016)


Projectes de llei
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 ORDRE TSF/267/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya. (Publicat el dia 14/10/2016)
 

1 ORDRE TSF/268/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació. (Publicat el dia 14/10/2016)
 

1 ORDRE TSF/269/2016, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social. (Publicat el dia 14/10/2016)

1 
ORDRE TSF/270/2016, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop. (Publicat el dia 14/10/2016)  

 

Sentències
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap sentència.


Formació
 

1 Contratació laboral incentivada amb Jorge Pèrez* | Inici 27/10/2016 Final 27/10/2016 | Durada 8 hores

*Formació bonificable


Informació d'interès per Wolters Kluwer
 

1 Com es desglossa una nòmina?
Coneix tots els conceptes que intervenen en el càlcul d'una nòmina, des del cost per a l'empresa fins al líquid que percep el treballador. 


Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para animales. (código de convenio número 99000275011981). (Publicat el dia 7/10/2016)
 

1 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la sentencia del Tribunal Supremo relativa al Acuerdo de modificación del IV Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería. (Código de Convenio número 99010365011900). (Publicat el dia 7/10/2016)
 

1 Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para los años 2014, 2015 y 2016 del Convenio colectivo de centros de enseñanza de peluquería y estética, de enseñanzas musicales y de artes aplicadas y oficios artísticos. (Código de convenio número 99009675011995). (Publicat el dia 7/10/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballdel sector de la indústria flequera de la província de Barcelona per als anys 2015-2017 (codi de conveni número 08002525011994). (Publicat el dia 14/10/2016)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1