1

(del 15 al 30 de setembre de 2016) Butlletí quinzenal | número 70

Informes

1 Comentari a la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016.

Legislació
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat legislació


Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 RESOLUCIÓ EMC/2089/2016, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (Publicat el dia 16/9/2016)
 

1 RESOLUCIÓ EMC/2126/2016, de 9 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (Publicat el dia 21/9/2016)

 

Sentències
 

1 Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Cas Ana de Diego Porras, contra el Ministeri de Defensa, de 14 de setembre de 2016, on s’analitza la qüestió prejudicial plantejada i conclou que pel cas concret analitzat, la normativa nacional espanyola, en la qüestió plantejada, s’oposa a la Directiva 1999/70/CE. 

1 Auto del TJS de la Comunitat de Madrid,
 de 9 de desembre de 2012, que planteja la qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia la Unió Europea, i on consten les raons per les quals el Tribunal planteja la qüestió prejudicial, a causa dels dubtes que li provoca l’aplicació de l’ordenament jurídic intern espanyol, en relació a la Directiva 1999/70/CE.


Formació
 

1 Obligacions legals del registre d'entrada: temps de treball* (3a edició) | Inici 10/10/2016  Final 10/10/2016 | Durada 4 hores

1 Contratació laboral incentivada amb Jorge Pèrez* | Inici 27/10/2016 Final 27/10/2016 | Durada 8 hores


* Formació bonificable


 
Informació d'interès per Wolters Kluwer
 

1 Com es desglossa una nòmina?
Coneix tots els conceptes que intervenen en el càlcul d'una nòmina, des del cost per a l'empresa fins al líquid que percep el treballador.


Convenis col·lectius
 
1 RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'ampliació de laultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de supermercats i autoserveis d'alimentació de la província deBarcelona fins al 31 de desembre de 2016 (codi de conveni núm. 08004165011992). (Publicat el dia 21/9/2016)
 

1 Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias. (Código de convenio número 99004345011982). (Publicat el dia 23/9/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/2136/2016, de 16 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord sobre l'increment salarial per a l'any 2016 i la modificació dels articles 27 i 43 del text del Conveni col·lectiu laboral d'oficines i despatxos (codi de conveni núm. 79000375011994). (Publicat el dia 23/9/2016) 

Convenis col·lectius pendents de publicació 
 

1 El dia 28 de setembre 2016, la Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM), la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya i la Federació de Serveis Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeFMC), integrants tots ells de la Comissió Negociadora, han signat el Conveni Col·lectiu del Sector del Comerç del Metall de la província de Barcelona que tindrà vigència per als anys 2016 i 2017.
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

 

Esmorzar de lideratge: Liz Wiseman | Data 05/10/2016 | Hora 08.30 h - 10.30 h | Lloc seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa.
 


1  Club de Recursos Humans
 

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1