1
(del 01 al 15 de setembre de 2016) Butlletí quinzenal | número 69
Informes

1 La supressió del llibre de visita de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

1 Enllacem la modificació de la fulla informativa núm. 303 sobre Informe de conformitat de visat reagrupació familiar de menors adoptats o amb resolució de tutela amb finalitats adopció.
S'ha confeccionat també un model normalitzat de la fulla 315.


Legislació

1 Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (Publicat el dia 12/9/2016) 

Projectes de llei

1  Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajut ni subvenció.

Sentències

1 Sentència de l'Audiència Nacional, de 2 d'octubre de 2015, amb interessant interpretació del terme "afins", en relació al grau de parentesc, amb criteris interpretatius gramaticals, teleològics, sociològics i sistemàtics. 

Formació

1 Obligacions legals del registre d'entrada: Temps de treball | Data inici 30/09/2016 Data Fi 30/09/2016 | Durada 4 hores.
Formació subvencionada per a treballadors en actiu

1 Marc legal de les relacions laborals | Inici 03/10/2016 Final 09/11/2016 | Durada 30 hores.

1 Conducció de reunions | Inici 18/10/2016 Final 10/11/2016 | Durada 20 hores.

eBook 

1 Punts clau en la gestió laboral i RRHH

Deu experts en gestió laboral reflexionen sobre aspectes clau en la gestió laboral actual: comunicació interna, gestió del temps, evaluació, etc. Descarrega’t gratis aquest ebook de Wolters Kluwer.

Convenis col·lectius

1 Circular de Confemetal sobre la publicació del Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els Serveis del sector del metall (CEM)

1 Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera para el año 2016. (Código de convenio número 99014535072002). (Publicat el dia 3/9/2016)

1 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al'any 2014 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de peix fresc i congelat de la província de Barcelonaper als anys 2011-2015 (codi de conveni núm. 08007015011994). (Publicat el dia 6/9/2016)

1 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballdel comerç de peix fresc i congelat de Barcelona i província per als anys 2016 i 2017 (codi conveni núm.08007015011994). (Publicat el dia 6/9/2016)

1 RESOLUCIÓ de 17 d'agost de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de peix fresc i congelat de la província de Barcelonaper als anys 2011-2015 (codi de conveni núm. 08007015011994). (Publicat el dia 6/9/2016)

1 Resolución de 26 de agosto de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de las organizaciones firmantes del Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confección. (Código de Convenio número 99100065122016). (Publicat el dia 8/9/2016)

1 RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballdel sector de detallistes d'alimentació i establiments polivalents, tradicionals i en règim d'autoservei fins a 120 m2,xarcuteries, mantegueries, lleteries, granges-lleteries i llegums cuites de la província de Barcelona per als anys 2016-2019 (codi conveni núm. 08001295011994). (Publicat el dia 15/9/2016)

1 RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treballdel sector de càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per als anys 2016 i 2017 (codi de conveninúm. 08000365011994). (Publicat el dia 15/9/2016)