1

(del 15 al 31 de juliol de 2016) Butlletí quinzenal | número 67

Informes

1 Enquadrament i cotització per la contingència d'accidents de treball i malalties professionals dels empleats ocupats en treballs exclusius d'oficina.


Legislació
 

1 Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas. (Publicat el dia 19/7/2016)
 

1 Resolución de 8 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la modificación del V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales. (Publicat el dia 21/7/2016)
 

1 Resolución de 19 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual los actos del procedimiento de devolución de ingresos indebidos a la Seguridad Social y saldos acreedores se notificarán electrónicamente. (Publicat el dia 28/7/2016)

1 Real Decreto 299/2016,
 de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos. (Publicat el dia 29/7/2016)


Projectes de llei
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 CORRECCIÓ D'ERRADA a l'Ordre EMC/181/2016, de 29 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016 (DOGC núm. 7157, de 7.7.2016). (Publicat el dia 27/7/2016)
 

1 RESOLUCIÓ EMC/1844/2016, d'11 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, i s'obre la convocatòria per a l'any 2016. (Publicat el dia 28/7/2016)

 

Sentències
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap sentència.


Formació
 

1 Obligacions legals del registre d'entrada: Temps de treball| Inici 30/09/2016 | Fi 30/09/2016 | Durada 4 hores.


eBook 
 

1 Punts clau en la gestió laboral i RRHH

Deu experts en gestió laboral reflexionen sobre aspectes clau en la gestió laboral actual: comunicació interna, gestió del temps, evaluació, etc. Descarrega’t gratis aquest ebook de Wolters Kluwer.


Convenis col·lectius

 

1 Principi d'acord del Conveni col·lectiu del sector del comerç metall de la província de Barcelona (signat pendent de publicació)
 

1 Signatura de les taules i annexos salarials i principi d'acord del Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica per als anys 2016 i 2017. (signat pendent de publicació)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/1838/2016, de 22 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del cava i dels vins escumosos de Catalunya per als anys 2015-2017 (codi de conveni núm. 79000755011994). (Publicat el dia 29/7/2016) 
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda


Noves tecnologies, relacions laborals i control empresarial | Data 21/09/2016 | Hora 08.30 h - 10.30 h | Lloc seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa.

Esmorzar de lideratge: Liz Wiseman | Data 05/10/2016 | Hora 08.30 h - 10.30 h | Lloc seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa.1  Club de Recursos Humans
 

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1