1

(de l'1 al 15 de juliol de 2016) Butlletí quinzenal | número 66

Informes

1 El Suprem rectifica la seva doctrina sobre la retribució de les vacances.

Legislació
 

1 Resolución de 24 de junio de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2016. (Publicat el dia 15/7/2016) 
 
Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 ORDRE TSF/176/2016, de 20 de juny, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social. (Publicat el dia 5/7/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/1637/2016, de 20 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2016-2017. (Publicat el dia 5/7/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/1642/2016,
d'1 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix (Publicat el dia 5/7/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/1664/2016, de 4 de juliol,
de 4 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2016 de les subvencions destinades a les actuacions del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2016). (Publicat el dia 7/7/2016)

1 ORDRE EMC/181/2016, de 29 de juny,
de 29 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament del Programa integral de foment de l'emprenedoria emmarcat en el programa Catalunya Emprèn, i es fa pública la convocatòria per a l'any 2016. (Publicat el dia 7/7/2016)

1 ORDRE TSF/188/2016, de 27 de juny,
 de 27 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals. (Publicat el dia 15/7/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/1732/2016,
 de 27 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l'exercici 2016. (Publicat el dia 15/7/2016)

Sentències
 

1 Sentència del Tribunal Suprem 496/2016, de 8 de juny, sobre la retribució de vacances.

1 Sentència del Tribunal Suprem 497/2016,
de 8 de juny, sobre la retribució de vacances.

1 Comunicat de la Sala Social del Tribunal Suprem, sobre les sentències 496/2016 i 497/2016 emès pel Consell General del Poder Judicial (Retribució del període de vacances).


Formació
 

1  Aprendre dels campions amb Pep Marí | Inici 19/07/2016 Final 20/07/2016 | Durada 8 hores


eBook 
 

1 Punts clau en la gestió laboral i RRHH

Deu experts en gestió laboral reflexionen sobre aspectes clau en la gestió laboral actual: comunicació interna, gestió del temps, evaluació, etc. Descarrega’t gratis aquest ebook de Wolters Kluwer.


Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial estatal del sector de la pesca. (Código del convenio número 99100245082016). (Publicat el dia 1/7/2016)
 

1 Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el incremento salarial del Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de radiodifusión comercial sonora. (Código de convenio número 99100095012012). (Publicat el dia 1/7/2016)
 

1 Resolución de 22 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2016 del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social. (Código de convenio número 99100155012015). (Publicat el dia 1/7/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/1629/2016, de 22 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu d'empleats de finques urbanes de Catalunya per als anys 2016 i 2017 (codi de conveni núm. 79001735012001). (Publicat el dia 5/7/2016)


1 Resolución de 22 de junio de 2016,
 de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2016 y 2017 del Convenio colectivo del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. (Código de convenio número 99011915011998). (Publicat el dia 7/7/2016)

1 RESOLUCIÓ TSF/1689/2016, de 22 de juny, 
de 22 de juny, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del sector de preparats alimentaris i productes dietètics de la Comunitat Autònoma de Catalunya per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 7900625011994). (Publicat el dia 13/7/2016)

1 Resolución de 29 de junio de 2016,
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del XV Convenio colectivo interprovincial para el comercio de flores y plantas. (Código de convenio número 99001125011982). (Publicat el día 14/7/2016)

1 Resolución de 6 de julio de 2016,
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo que regula las relaciones laborales de las empresas proveedoras civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetos a régimen concesional. (Código de convenio número 99100105012012). (Publicat el dia 15/7/2016)

1 Principi d'acord
 de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (Signat pendent de publicació)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda


Noves tecnologies, relacions laborals i control empresarial
| Data 21/09/2016 | Hora 08.30 h - 10.30 h | Lloc seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa.

Esmorzar de lideratge: Liz Wiseman
| Data 05/10/2016 | Hora 08.30 h - 10.30 h | Lloc seu de la Cecot, carrer Sant Pau, 6 de Terrassa.

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1

1