1

(del 01 al 15 de juny de 2016) Butlletí quinzenal | número 64

Informes

1 
El permís retribuït per l'exercici del sufragi actiu, en les eleccions del dia 26 de juny de 2016.


Legislació
 

1 ORDRE TSF/130/2016, de 17 de maig, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 26 de juny de 2016. (Publicat el día 1/6/2016)
 

1 ORDRE TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2017. (Publicat el dia 6/6/2016) 
 

Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 ORDRE TSF/141/2016, de 27 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat per a l'any 2016. (Publicat el dia 8/6/2016)

 

1  ORDRE TSF/148/2016, de 30 de maig, per la qual s'aproven les bases per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2016. (Publicat el dia 14/6/2016)

 

Sentències
 

1 Interessant sentència del TSJ de Castella i Lleó, núm. 131/2016, de 29 de febrer, sobre modificació de
condicions de treball que el Tribunal declara nul·la, per discriminatòria. 


Formació
 

1 Nova llei general de la seguretat social i el nou estatut dels treballadors * | Inici 29/06/2016 Final 29/06/2016 | Durada 4 hores.

1 
Com construir un model de gestió per competències * | Inici 29/06/2016 Final 29/06/2016 | Durada 8 hores.

* Formació bonificable


eBook 
 

1 Punts clau en la gestió laboral i RRHH

Deu experts en gestió laboral reflexionen sobre aspectes clau en la gestió laboral actual: comunicació interna, gestió del temps, evaluació, etc. Descarrega’t gratis aquest ebook de Wolters Kluwer.


Convenis col·lectius
 

1 RESOLUCIÓ TSF/1327/2016, de 18 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de les empreses emmagatzemadores dedicades a la importació, exportació, manipulació, envasat, torrefacció i comerç majorista i minorista de fruits secs de Barcelona, Girona i Lleida per als anys 2014-2016 (codi de conveni núm. 79002175012004). (Publicat el dia 1/6/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/1371/2016, de 25 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de treball d'aparcaments i garatges de Catalunya (codi de conveni núm. 79001575011999). (Publicat el dia 3/6/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona(codi de conveni núm. 08001065011994). (Publicat el dia 9/6/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball pera les indústries de l'oli i els seus derivats per a l'any 2016 (codi conveni 08002535011993). (Publicat el dia 10/6/2016)

 

1 RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la Comissió Negociadora del Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la fusta de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08005785011994). (Publicat el dia 10/6/2016)

1 
RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2016 per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga de laultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball de la indústria flequera de la província de Barcelona fins al 31 de maig de2016 (codi de conveni núm. 08002525011994). (Publicat el dia 13/6/2016)

1 
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de revisión salarial para 2015 y modificación parcial del II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores. (Código de convenio número 99016175011900). (Publicat el dia 15/6/2016)

1 
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la banca. (Código de convenio número 99000585011981). (Publicat el dia 15/6/2016)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1