1

(del 15 al 31 de maig de 2016) Butlletí quinzenal | número 63

Informes

1 
El requisit d'habitualitat en l'enquadrament en el règim especial de treballadors autònoms en la Seguretat Social.

Legislació
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat legislació.


Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 ORDRE TSF/118/2016, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. (Publicat el dia 23/5/2016)
 

1 ORDRE TSF/119/2016, de 17 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball. (Publicat el dia 23/5/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/1284/2016, de 19 de maig, de convocatòria per a l'any 2016 de la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. (Publicat el dia 24/5/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/1285/2016, de 19 de maig, de convocatòria per a l'any 2016 de la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball. (Publicat el dia 24/5/2016)

1 
Resolución de 17 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 21 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes menores de treinta años. (Publicat el dia 28/5/2016)

1 
Resolución de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 24 de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. (Publicat el dia 28/5/2016)  

 

Sentències
 

1 Sentència del Tribunal Suprem, de 29 d'octubre de 1997, sobre enquadrament en el Règim d'autònoms i compliment del requisit d'habitualitat. 

1 
Sentència del Tribunal Suprem, de 20 de març de 2007, sobre enquadrament en el Règim d'autònoms i
compliment del requisit d'habitualitat. 


Formació
 

1 Sense formació programada


eBook 
 

1 Punts clau en la gestió laboral i RRHH

Deu experts en gestió laboral reflexionen sobre aspectes clau en la gestió laboral actual: comunicació interna, gestió del temps, avaluació, etc. Descarrega’t gratis aquest ebook de Wolters Kluwer.


Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los actores que prestan servicios en las mismas. (Código de convenio número 99009735011996). (Publicat el dia 16/5/2016)
 

1 Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados. (Código de convenio número 99010715011997). (Publicat el dia 16/5/2016)
 

1 Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal regulador de las relaciones laborales entre los productores de obras audiovisuales y los figurantes que prestan servicios en las mismas. (Código de convenio número 99100185012016). (Publicat el dia 18/5/2016)
 

1 Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de las industrias del frío industrial. (Código de convenio número 99002255011981). (Publicat el dia 18/5/2016)

 

1 Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre tablas salariales y modificación de los artículos 1, 11, 29 y anexo III del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas. (Código de convenio número 99100115012012). (Publicat el dia 18/5/2016)  

1 
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. (Código de convenio número 99003955011981). (Publicat el dia 19/5/2016)
 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1

1