1

(del 01 al 15 d'abril de 2016) Butlletí quinzenal | número 60

Informes

1 
Estadística trimestral

Legislació
 

1 CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMO/353/2015, de 24 de novembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2016 (DOGC núm. 7013, de 7.12.2015). (Publicat el dia 14/4/2016)  


Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 Resolución de 8 de marzo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se actualizan, para el año 2016 y años sucesivos, las cuantías máximas constitutivas del importe de las subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. (Publicat el dia 11/4/2016) 
 

Sentències
 

1 Interessant sentència del TSJ de Castella i Lleó, de 3 de febrer de 2016, en la qual es pronuncia sobre diversos aspectes de les relacions de treball que es formalitzen amb el contracte de treball a distància (Teletreball).


Formació
 

1 Marc legal de les relacions laborals ** | Inici 25/04/2016 Final 18/05/2016 | 30 hores.

1 Qualitat de servei
** | Inici 25/04/2016 Final 18/05/2016 | 30 hores.

1 Conducció de reunions
** | Inici 26/04/2016 Final 17/05/2016 | 20 hores.

1 Habilitats directives
** | Inici 26/04/2016 Final 17/05/2016 | 20 hores.

** Formació subvencionada


eBook 
 

1 Punts clau en la gestió laboral i RRHH (WOLTERS KLUWER)

Deu experts en gestió laboral reflexionen sobre aspectes clau en la gestió laboral actual: comunicació interna, gestió del temps, evaluació, etc. Descarrega’t gratis aquest ebook de Wolters Kluwer.Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de constitución de la Comisión paritaria sectorial estatal de seguridad y salud en el trabajo, relativo al Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas. (Código de convenio nº 99100115012012). (Publicat el dia 4/4/2016)
 

1 Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial correspondiente al año 2015 del Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. (Código de convenio número 99010355011996). (Publicat el dia 4/4/2016)
 

1 Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo del sector de empresas de naturopatía y profesionales naturópatas. (Código de Convenio n.º 99100135012013). (Publicat el dia 4/4/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 24 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial pera l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball per a les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats delciment de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001755011994). (Publicat el dia 4/4/2016)

 

1 Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de cajas y entidades financieras de ahorro. (Código de Convenio número 99000785011981). (Publicat el dia 5/4/2016)
 

1 Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el 2016 del Convenio colectivo estatal del comercio minorista de droguerías, herboristerías y perfumerías. (Código de convenio n.º 99100145012014). (Publicat el dia 5/4/2016)

 

1 Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial y económica definitiva para el 2015 del Convenio colectivo general, de ámbito estatal, para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo. (Código de Convenio número 99004625011981). (Publicat el dia 5/4/2016)
 

1 Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales correspondientes al año 2016 del Convenio colectivo nacional del sector de harinas panificables y sémolas. (Código de Convenio n.º 99002455011981). (Publicat el dia 5/4/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/776/2016, de 15 de març, sobre la sol·licitud d'extensió del Conveni col·lectiu del sector de xocolates i bombons de la província de Barcelona per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 08100015012014) al sector de caramels i xiclets en l'àmbit de Barcelona, Lleida i Tarragona, així com a les empreses l'activitat de les quals sigui la fabricació de cacau, xocolata i derivats de les províncies de Tarragona i Lleida. (Publicat el dia 5/4/2016)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/777/2016, de 22 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per a l'any 2016 del Conveni col·lectiu de cuirs, repussats, marroquineria i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000115011994). (Publicat el dia 5/4/2016)  

1 
RESOLUCIÓ de 24 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial per a l'any2016 del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (codi deconveni núm. 08002545011994). (Publicat el dia 6/4/2016)

1 
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de pròrroga d'ultraactivitat i modificació parcial del Conveni col·lectiu de treball de comerç i importadors d'articles fotogràfics, vídeo i so de la província de Barcelona per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 08000785011994). (Publicat el dia 11/4/2016)  

1 
Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio colectivo de banca. (Código de Convenio número 99000585011981), (Publicat el dia 12/4/2016)

1 
RESOLUCIÓ TSF/876/2016, de 15 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector del comerç del moble de Catalunya per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 79001695012000). (Publicat el dia 12/4/2016)

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.

1

1