1

(del 15 al 31 de març de 2016) Butlletí quinzenal | número 59

Informes

1 
Canvi de doctrina del Tribunal Constitucional sobre el control dels mitjans de comunicació i dels elements informàtics de titularitat empresarial.

Sentències

1 Tribunal Constitucional, sentència de 3 de març de 2016.

1 
Tribunal Europeu de Drets Humans, sentència de 12 de gener de 2016.

Legislació
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat legislació

Projectes de llei
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajut ni subvenció.
  
Formació
 

1 Tècniques de coaching ** (darreres places disponibles) | Inici 07/04/2016 Final 10/05/2016 | 30 hores.

1 
Habilitats de comunicació ** | Inici 11/04/2016 Final 02/05/2016 | 30 hores.

1 
Marc legal de les relacions laborals ** | Inici 25/04/2016 Final 18/05/2016 | 30 hores.

1 
Qualitat de servei ** | Inici 25/04/2016 Final 18/05/2016 | 30 hores.

1 
Conducció de reunions ** | Inici 26/04/2016 Final 17/05/2016 | 20 hores.

1 
Habilitats directives ** | Inici 26/04/2016 Final 17/05/2016 | 20 hores.

1 
Personal Branding ** (darreres places disponibels) | Inici 30/04/2016 Final 04/06/2016 | 30 hores.

** Formació subvencionada

Convenis col·lectius

1 
RESOLUCIÓ de 9 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de la ComissióNegociadora de Modificació (correcció) de les taules salarials per als anys 2016 i 2017 del Conveni col·lectiu de treballde confiteria, pastisseria i brioxeria de la província de Barcelona per al període 1.10.2015-31.12.2017 (codi de conveninúm. 08001025011994). (Publicat el dia 21/3/2016)
 

1 Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. (Código de convenio núm. 99100165012016). (Publicat el dia 22/3/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 9 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial per al'any 2016 del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç d'òptica al detall de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08005835011994) (Publicat el dia 22/3/2016)
 

1 RESOLUCIÓ de 14 de març de 2016, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord de revisió salarial pera l'any 2015 del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç tèxtil de la província de Barcelona per als anys 2012-2015 (codi de conveni núm. 08000795011994). (Publicat el dia 24/3/2016)

 

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

Si no vols tornar a rebre el Butlletí Laboral de la Cecot, clica aquí

1

1