1

(del 01 al 15 de març de 2016) Butlletí quinzenal | número 58

Informes

1 
Aclariment del càlcul de la indemnització per acomiadament improcedent, d'acord amb sentència del Tribunal Suprem de 18 de febrer de 2016.

Legislació
 

1 Resolución de 23 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula la tramitación electrónica automatizada de diversos procedimientos de gestión de determinadas prestaciones del sistema de la Seguridad Social. (Publicat el dia 1/3/2016)
 

1 Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca prueba de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Graduado Social en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. (Publicat el dia 15/3/2016) 
 
Projectes de llei
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap ajut i subvenció.
 

Sentències
 

1 Sentència del Tribunal Suprem, de 18 de febrer de 2016, per la que clarifica i concorda, en unificació de doctrina, les sentències de 29 de setembre de 2014 i de 2 de febrer de 2016, del mateix Tribunal Suprem, respecte del càlcul de les indemnitzacions en el supòsit d'acomiadaments improcedents, amb prestació de serveis amb anterioritat a 12 de febrer de 2012.


Formació
 

1 Tècniques de coaching** | Inici 31/03/2016 Final 03/05/2016 | Durada 30 hores.
 
** Formació subvencionada


Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo marco para los establecimientos financieros de crédito para el periodo 2015-2016. (Código de Convenio n.º 99001945011981). (Publicat el dia 1/3/2016)
 

1 Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados. (Código de Convenio número 99011915011998). (Publicat el dia 2/3/2016)
 

1 Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos referentes a la revisión salarial del año 2015 y la actualización de valores del año 2016 del Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales. (Código de convenio n.º 99002045011981). (Publicat el dia 3/3/2016)
 

1 Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al Convenio colectivo de la Asociación Metalgráfica Española. (Código de convenio núm. 99003445011982). (Publicat el díi 3/3/2016)

 

1 Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para el sector de ortopedias y ayudas técnicas. (Código de convenio núm. 99100175012016).  (Publicat el dia 15/3/2016)  

1 
Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas del año 2015 y las provisionales para el año 2016 del Convenio colectivo estatal para la industria fotográfica. (Código de convenio n.º 99002235011981). (Publicat el dia 15/3/2016)

1 
Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2016 del Convenio colectivo general de trabajo para la industria textil y de la confección. (Código de convenio n.º: 99004975011981). (Publicat el dia 15/3/2016)

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1