1

(de l'1 al 15 de febrer de 2016) Butlletí quinzenal | número 56

Informes

1 
El rebut de salari i les obligacions d'informació al treballador i a l'administració pública.
 


Legislació
 

1 Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (Publicat el dia 11/2/2016)
 
Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajut ni subvenció
 

Sentències
 

1 Interessant sentència de l'Audiència Nacional, de 4 de desembre de 2015, sobre l'obligatorietat i la finalitat del registre de la jornada diària del treballador que estableix l'article 35.5 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors per tal de controlar la realització d'hores extraordinàries.
 
Formació
 

1 Marc legal de les relacions laborals **| Inici 06/02/2016 Final 12/03/2016 | 30 hores

** Formació subvencionada


Convenis col·lectius

1 
Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial de la industria salinera. (Código de convenio n.º 99014535072002). (Publicat el dia 1/2/2016)
 

1 Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de jardinería para el periodo 2015-2016. (Código de convenio n.º 99002995011981). (Publicat el dia 2/2/2016)
 

1 Resolución de 22 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio nacional para el comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos. (Código de convenio n.º 99001115011981). (Publicat el dia 5/2/2016)
 

1 Corrección de erratas de la Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para los años 2015 y 2016 del XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. (Publicat el dia 5/2/2016)

 

1 Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de empresas de publicidad. (Código de convenio n.º 99004225011981). (Publicat el dia 10/2/2016) 

1 
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. (Código de convenio n.º 99000875011981). (Publicat el dia 11/2/2016)

ÍNDEX DE CONTINGUTS

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea

1Agenda


1 
Club de Recursos humans | 18/02/2016 | Los restos de la gestión del talento en un mundo VUCA

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

Ho patrocina:

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1