1
(del 01 al 15 de gener de 2016) Butlletí quinzenal | número 54
Informes

1 Estadística trimestral

Legislació
 
1 Corrección de errores de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social. (Publicat el dia 14/1/2016)
 
1 Corrección de errores de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero. (Publicat el dia 14/1/2016)

Calendari laboral
 

Projectes de llei
 
1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.

Projectes de reglament
 
1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.

Ajuts i subvencions
 
1 Durant aquesta quinzena no hi ha cap ajut ni subvenció.
 
Sentències
 
1 Sentència del Tribunal Suprem, de 12 de novembre de 2015, per la que es ratifica el criteri del concepte d’hora extraordinària com a hora que efectivament es treballa i sobrepassa de la jornada anual i sobre l’equitat retributiva dels treballadors que facin distinta jornada.
 

Formació
 
1 OneNote: una eina de planificació empresarial** | Inici 27/01/2016 Final 27/01/2016 | Durada 4 hores

1 La mediació professional i la gestió del conflicte ** | Inici 22/01/2016 Final 29/01/2016 | Durada 12 hores

** Formació bonificable

Convenis col·lectius
 
1 Anunci pel qual es fa públic el 1r Conveni col·lectiu autonòmic d'eficàcia limitada d'ensenyament i formació no reglada de Catalunya, anys 2008-2016. Codi 79100025162013. (Publicat el dia 16/12/2015) 
 
1 Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la Sentencia del Tribunal Supremo relativa al Convenio colectivo estatal de grandes almacenes. (Publicat el dia 2/1/2016)
 
1 RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu detreball del sector de majoristes de fruites, verdures, hortalisses, plàtans i patates de la província de Barcelona per alsanys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 08002875011995). (Publicat el dia 5/1/2016)
 
1 RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2015, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu detreball de les empreses de begudes refrescants, xarops i orxates de la província de Barcelona per als anys 2015 i 2016 (codi de conveni núm. 08001815011995). (Publicat el dia 5/1/2016)
 
1 RESOLUCIÓ EMO/3064/2015, de 17 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord sobre taules salarials corresponents a l'any 2016 del I Conveni col·lectiu d'ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012). (Publicat el dia 8/1/2016)
 
1 RESOLUCIÓ EMO/3063/2015, de 23 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de pròrroga i de modificació del Conveni col·lectiu de treball de clubs de natació de Catalunya 2012-2014 (codi de conveni núm. 79001305011995). (Publicat el dia 11/1/2016) 

1 Taules salarials 2016 del Conveni de la indústria tèxtil i de la confecció (Pendent de publicar)


 
1
Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h
1 Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1 Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans
 
1
1
Ho patrocina:
1
Hi col·labora:
1
1
 
Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 
1 1