(de l'1 al 15 de novembre de 2018) Butlletí quinzenal | número 119
Informes

 L'increment de les cotitzacions a la seguretat social en el règim dels treballadors per compte propi o autònoms en 2019.
 
Documents d'interès

 Informe trimestral | Absentisme laboral
Font: Randstad

 ESTRANGERIA - Nous models de sol·licitud
L'Oficina d'Estrangeria de Barcelona ens informa que estan disponibles al Portal d'Immigració del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social elsnous models de sol·licitud oficials per a la sol·licitud d'autoritzacions d'estada i residència, adaptats a les novetats introduïdes pel Reial decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Font: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Tendències

 Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 
 Resolución de 17 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula el procedimiento para el acceso por personas autorizadas al simulador de jubilación de la plataforma Tu Seguridad Social. (Publicat el dia 6/11/2018)

Projectes de llei
 
Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.

Projectes de reglament
 
 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.

Ajuts i subvencions
 
 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. BDNS 420529) (DOGC núm. 7735, de 26.10.2018). (Publicat el dia 9/11/2018)
 
 ORDRE TSF/188/2018, de 12 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur més grans de 45 anys al mercat de treball. (Publicat el dia 15/11/2018)
 
Sentències
 
 Interessant sentència del TSJ de Madrid, pel que s'estableix criteris pel càlcul dels anys de prestació de serveis, en relació a les indemnitzacions per acomiadament, en el supòsit d'encadenaments de contractes temporals.

Formació
 

La pensió de jubilació: monogràfic* | Població: Terrassa | Inici: 20/11/2018 Final 22/11/2018 | Hores: 8 h.

Lean office: productivitat i gestió del temps amb Iñaki Bustinduy* | Població: Rubí | Inici: 20/11/2018 Final: 22/11/2018 | Hores: 8 h.


El sistema de retribució variable i la seva implantació*| Població: Terrassa | Inici: 28/11/2018 Final 28/11/2018 | Hores: 6 h.

Cursos 100% subvencionats octubre - novembre 2018.

*Formació bonificable
 
Informació patrocinada per Wolters Kluwer

 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.

Convenis col·lectius

 Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos. (Publicat el dia 2/11/2018)

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2053/2018, de 4 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord Interprofessional de Catalunya per als anys 2018-2020 (codi de conveni núm. 79100065092016) (DOGC núm. 7702, de 7.9.2018). (Publicat el dia 5/11/2018)
 
 Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2018, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos. (Publicat el dia 7/11/2018)
 
 RESOLUCIÓ de 2 d’octubre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç de la pell de la província de Barcelona per als anys 2018-2019 (codi de conveni núm. 08000735011994). (Publicat el dia 14/11/2018)