Butlletí quinzenal del 15 al 31 d'octubre de 2018 | número 118

Informes

 Les retribucions del treball per compte aliena en el pròxim 2019

Documents d'interès

 
Increments salarials 2019

 
Nota informativa 1/2018 supressió de la declaració censal.

Tendències

 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas. (Publicat el dia 18/10/2018)
 

 Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019. (Publicat el día 20/10/2018)
 

Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el cuarto trimestre de 2018. (Publicat el dia 22/10/2018)

Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 RESOLUCIÓ TSF/2459/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions destinades a les accions formatives del Programa de Formació amb Compromís de Contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2018) (ref. BDNS 420524). (Publicat el dia 26/10/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/2463/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (FOAP) (ref. BDNS 420529). (Publicat el dia 26/10/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/2464/2018, de 17 d'octubre, per la qual s'obren la convocatòria per a l'any 2018 i la convocatòria anticipada per l'any 2019 de les subvencions destinades al Programa Forma i Insereix, per a la realització d'accions formatives amb compromís de contractació per a persones desocupades (F&I 2018/2019) (ref. BDNS 420526). (Publicat el dia 26/10/2018)


Sentències
 

 Sentència del TSJ Madrid , d'11 de juliol de 2018, en relació al dret de retracte del treballador en relació a la baixa voluntària sol·licitada a l'empresa.


Formació
 

 La pensió de jubilació: monogràfic* | Població: Terrassa | Inici: 20/11/2018 Final 22/11/2018 | Hores: 8 h.

 
Lean office: productivitat i gestió del temps amb Iñaki Bustinduy* | Població: Rubí | Inici: 20/11/2018 Final: 22/11/2018 | Hores: 8 h.


 
El sistema de retribució variable i la seva implantació*| Població: Terrassa | Inici: 28/11/2018 Final 28/11/2018 | Hores: 6 h.

 
Cursos 100% subvencionats octubre - novembre 2018.

*Formació bonificable


Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.


Convenis col·lectius

 
RESOLUCIÓ TSF/2403/2018, de 25 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió negociadora, de modificació del II Conveni col·lectiu de treball de supermercats i autoserveis d'alimentació de Catalunya, relativa a l'esmena dels articles 1.5 i 20 (codi de conveni núm. 79002935012011). (Publicat el dia 26/10/2018)


 
RESOLUCIÓ de 22 d’octubre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona per als anys 2018-2019 (codi de conveni núm. 08002545011994). (Publicat el dia 31/10/2018)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Josep M. Bosch i Miquel Campmany

Servei d'Assessorament

Accedeix ara i escull la teva àrea

Agenda

-
Club de Recursos Humans | Esmorzars de Lideratge - Tercera Edició - Angela Duckworth | Dia: 24/01/2019 | Hora 8.30 h | Lloc: seu de la Cecot, c/Sant Pau, 6 Terrassa

- Club de Recursos Humans | Esmorzars de Lideratge - Tercera Edició - Juliet Funt | Dia: 21/02/2019 | Hora 8.30 h | Lloc: seu de la Cecot, c/Sant Pau, 6 Terrassa

- Club de Recursos Humans | Esmorzars de Lideratge - Tercera Edició - Fredrik Härén | Dia: 21/03/2019 | Hora 8.30 h | Lloc: seu de la Cecot, c/Sant Pau, 6 Terrassa

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org