(del 01 al 15 d'octubre de 2018) Butlletí quinzenal | número 117

Informes

 
Estadística laboral del 3 trimestre 2018

Documents d'interès

 
Fundació Adecco | Tecnologia i discapacitat

 
Acord de pressupostos generals de l'estat 2019: Pressupostos per un estat social.

 
Sistema RED- Codi de conveni a les alltes dels treballadors.
Us enllacem el darrer butlletí de notícies de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Noticies RED 05/2018, de 26 de setembre, que recull que a partir del proper 5 de novembre s'haruà de comunicar el codi de conveni en les altes dels treballdros a la Seguretat Social.

Font Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Tendències

 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 Durant aquesta quinzena no hi ha legislació d'interès.


Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 Orden TMS/1006/2018, de 26 de septiembre, por la que se modifica la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo. (Publicat el dia 1/10/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/2192/2018, de 19 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, per a l'any 2018 (ref. BDNS 416455). (Publicat el dia 1/10/2018)

 ORDRE TSF/158/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de les accions de suport a la formació, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. (Publicat el dia 4/10/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per al desenvolupament d'espais de recerca de feina en l'àmbit de l'orientació per a l'ocupació (ref. BDNS 417322). (Publicat el dia 4/10/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/2264/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, per als períodes compresos entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2018 i l'1 de gener i el 31 d'agost de 2019 (ref. BDNS 417839). (Publicat el dia 8/10/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/2263/2018, de 26 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció per a l'any 2018 (ref. BDNS 417317). (Publicat el dia 8/10/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/2265/2018, d'1 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (ref. BDNS 417807). (Publicat el dia 8/10/2018)
 

 ORDRE TSF/170/2018, de 8 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l'ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. (Publicat el dia 11/10/2018)


Sentències

 
Sentència de l'Audiència Nacional, de 26 de juliol de 2018, en la que interpreta el significat de la paraula "hospitalització" que tanta casuística presenta tant en els permisos retribuïts, com en els complements o millores de l'acció protectora de la Seguretat Social, pactades en conveni col·lectiu, en els supòsits dels complements a aquesta prestació, tant en les contingències comunes com en les contingències professionals.


Formació
 

 Durant aquesta quinzena no hi ha formació del sector laboral.


Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 DESCÀRREGA GRATUÏTA

Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.

Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.


Convenis col·lectius
 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/1989/2018, de 26 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya per als anys 2017 a 2021 (codi núm. 79002415012005) (DOGC núm. 7698, de 3.9.2018). (Publicat el dia 1/10/2018)
 

 RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora de Modificació del Conveni col·lectiu de treball de la indústria vinícola de Vilafranca del Penedès (codi de conveni núm. 08002384011993). (Publicat el dia 1/10/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/2225/2018, de 21 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord de pròrroga del Conveni col·lectiu interprovincial d'exhibició cinematogràfica de Girona, Lleida i Tarragona, i les taules salarials per a l'any 2018 (codi de conveni núm. 79002225012004). (Publicat el dia 9/10/2018)
 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2072/2018, de 28 d'agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes de Catalunya (codi de conveni núm. 79001735012001) (DOGC núm. 7708, de 18.9.2018). (Publicat el dia 9/10/2018)

 Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de las industrias del frío industrial. (Código convenio: 99002255011981). (Publicat el dia 10/10/2018)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Josep M. Bosch i Miquel Campmany

Servei d'Assessorament

Accedeix ara i escull la teva àrea

Agenda


Programació d'actes de la Cecot
 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org