(del 15 al 30 de setembre de 2018) Butlletí quinzenal | número 116

Informes

 
El conveni col·lectiu extraestatutari: la seva aplicació.

Documents d'interès

 
Solucionar l'escassetat de talent
Crear, atreure, compartir i transformar


Tendències

 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 Resolución de 29 de junio de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 2018. (Publicat el dia 26/9/2018) 
 
Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 RESOLUCIÓ TSF/2083/2018, de 29 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop, en l'exercici 2018 (ref. BDNS 414674). (Publicat el dia 17/9/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/2096/2018, de 7 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social (ref. BDNS 414736). (Publicat el dia 18/9/2018)

 
ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació. (Publicat el dia 26/9/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/2148/2018, de 12 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (ref. BDNS 416113). (Publicat el dia 26/9/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (ref. BDNS 416157). (Publicat el dia 27/9/2018)
 

 Sentències
 

 Interessant sentència del Tribunal Suprem, de 20 de juny de 2018, sobre la possibilitat de compensar les indemnitzacions abonades per a la finalització de contractes temporals previs, quan l'última finalització és declarada com si es tractés d'un acomiadament improcedent. 


Formació
 

 La gestió de les excepcions amb Pep Marí | 4 d'octubre a Rubí

Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació. 


Convenis col·lectius
 

 RESOLUCIÓ TSF/2072/2018, de 28 d'agost, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VII Conveni col·lectiu de treball per a empleats de finques urbanes de Catalunya (codi de conveni núm. 79001735012001). (Publicat el dia 18/9/2018)
 

 Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo sobre la tabla salarial definitiva para el año 2017, del Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. (Código de convenio número 99010355011996). (Publicat el dia 21/9/2018)
 

 Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de mayoristas e importadores de productos químicos industriales y de droguería, perfumería y anexos. (Código de convenio número 99001095011981). (Publicat el dia 21/9/2018)
 

 Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio). (Código de Convenio número 99010825011997). (Publicat el dia 21/9/2018)

 Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo referente al II Convenio colectivo de buceo profesional y medios hiperbáricos. (Código de convenio número 99017695011900). (Publicat el dia 21/9/2018)  

 
Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las industrias de hormas, tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y corcho, para el período 2018-2021. (Código de Convenio número 99002575011981). (Publicat el dia 26/9/2018)

 
RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector de tallers de tintoreria, despatxos a comissió, bugaderies d’autoservei i planxat de roba de la província de Barcelona per als anys 2017-2020 (codi de conveni núm. 08004195011994). (Publicat el dia 28/9/2018)

 
RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni núm. 08000765011993). (Publicat el dia 28/9/2018)  

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Josep M. Bosch i Miquel Campmany

Servei d'Assessorament

Accedeix ara i escull la teva àrea

Agenda


Programació d'actes de la Cecot
 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org