(de l'15 al 31 de juliol de 2018) Butlletí quinzenal | número 113

Informes

 
Últimes novetats en l'àmbit laboral i de la Seguretat Social.

Documents d'interès
 
 
Presentació XIX Conveni general de la indústria Química.

 
Subvencions - Garantia Juvenil per a l’any 2018
Us enllacem un pdf. informatiu sobre Convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2018.

Font: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

 
Servei Conciliacions - AGOST
Des del Servei de Conciliacions han informat el Col·legi de Graduats Socials de Barcelona que, a la ciutat de Barcelona, durant el període comprès entre els dies 6 i 24 d'agost, només es realitzaran actes de conciliació pel procediment ordinari.
Atès que ara com ara queden molt pocs espais a la planificació de les sales de Barcelona per a procediments ràpids, us recomanem que consulteu la disponibilitat a les unitats de conciliació d'altres ciutats del territori (podeu consultar la disponibilitat a l'apartat SIMULACIÓ DE CITACIONS del Portal de Conciliacions).


Tendències

 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (Publicat el dia 18/7/2018)
 

 Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. (Publicat el dia 18/7/2018)
 

Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad. (Publicat el díi 24/7/2018)

 
Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Publicat el dia 28/7/2018)

 
Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo. (Publicat el dia 28/7/2018)

 Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. (Publicat el dia 28/7/2018)  


Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 Resolución de 4 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba la segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. (Publicat el dia 17/7/2018)
 

 ORDRE TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (Publicat el dia 17/7/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/1661/2018, de 10 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar per a l'any 2018 (ref. BDNS 408182). (Publicat el dia 17/7/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/1681/2018, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l'exercici 2018 (ref. BDNS 408274). (Publicat el dia 18/7/2018)  

 RESOLUCIÓ TSF/1688/2018
, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2018 (ref. BDNS 408462). (Publicat el dia 19/7/2018)

 
RESOLUCIÓ EMC/1706/2018, de 5 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions per al finançament del Programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn (ref. BDNS 408438). (Publicat el dia 23/7/2018)

 RESOLUCIÓ EMC/1767/2018, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa d'ajuts a inversions empresarials d'alt impacte. (Publicat el dia 25/7/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2018, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (ref. BDNS 409444). (Publicat el dia 26/7/2018)

 RESOLUCIÓ EMC/1800/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat. (Publicat el dia 27/7/2018)

 RESOLUCIÓ TSF/1855/2018, de 26 de juliol, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2018 (ref. BDNS 410179). (Publicat el dia 31/7/2018)  

Sentències
 

 Interessant sentència de l'Audiència Nacional, de 14 de juny de 2018, sobre la retribució dels treballadors a temps parcial. 


Formació
 

 Gestió i transformació d'empreses en entorns VUCA* | Població Rubí | Inici 24/09/2018 Final 28/09/2018 | Hores 8 hores.

 
K2, programa directiu i de millora professional: TALENT I TOTAL MANAGEMENT amb Felipe Diaz* | Població Terrassa | Inici 28/09/2018 Final 19/10/2018 | Hores 12 hores.

*Formació bonificable


 
Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.

 

Convenis col·lectius
 

 Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera para los años 2018 y 2019. (Código de convenio número 99014535072002). (Publicat el dia 17/7/2018)
 

 Resolución de 6 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. (Código de convenio: 99016115012007). (Publicat el dia 17/7/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/1786/2018, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu laboral de clubs de natació de Catalunya, en la qual s'aproven les taules salarials per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni núm. 79001305011995). (Publicat el dia 31/7/2018)
 

 Signatura del Conveni Col·lectiu per a la Indústria Siderometal·lúrgica de la Província de Barcelona 2018 - 2019 (Pendent de publicació)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea

Agenda


Sense programació d'actes en l'àmbit de Recursos Humans

Programació d'actes de la Cecot

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org