(del 15 al 30 de juny de 2018) Butlletí quinzenal | número 111

Informes
 
Acord Estatal de Negociació Col·lectiva

Documents d'interès
 
ESTRANGERIA: Procediment de sol·licitud accés a arxius.
Us enllacem la Nota informativa
de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona sobre: Procediment de SOL·LICITUD D'ACCÉS A ARXIUS.
Font: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

 
L'Acord de Negociació Col·lectiva

Tendències
 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació 
 
ORDRE TSF/64/2018, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2018 (ref. BDNS 403390). (Publicat el dia 15/6/2018) 
 

 ORDRE TSF/80/2018, de 12 de juny, de modificació de l'Ordre TSF/260/2017, de 12 de desembre, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l'any 2018. (Publicat el dia 25/6/2018)


 Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social. (Publicat el dia 30/6/2018)

Projectes de llei
Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 
Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 
ORDRE TSF/65/2018, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. (Publicat el dia 15/6/2018) 
 

 ODRE TSF/88/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o amb risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció. (Publicat el dia 26/6/2018)


Sentències
 
Interessant sentència del Tribunal Suprem, de 6 de juny de 2018, sobre supòsits en els quals s'ha d'utilitzar la modalitat contractual del fix discontinu i la modalitat del contracte d'obra o serveis determinat. Responsabilitat empresarial en el pagament de la prestació d'atur quan s'ha utilitzat una modalitat en frau de llei que comporti el cobrament de la prestació indegudament per part del treballador. 


Formació

 Confecció d'indicadors i informes del departament de RRHH amb Assumpta Planas (3a edició) | Població: Terrassa | Inici 11/07/2018 Final 18/07/2018 | hores 10 h.


Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH. 
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.


Convenis col·lectius
 
RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de fabricació de prefabricats de formigó i derivats del ciment de la província de Barcelona per als anys 2017-2020 (codi de conveni núm. 08001755011994). (Publicat el dia 19/6/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/1260/2018, de 22 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord sobre les taules salarials per a l'any 2018 del I Conveni col·lectiu d'ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya (codi de conveni núm. 79002915012012). (Publicat el dia 20/6/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/1261/2018, de 22 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acta de la Comissió paritària del IX Conveni col·lectiu dels establiments sanitaris d'hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d'anàlisis clíniques (codi de conveni núm. 79000815011994). (Publicat el dia 20/6/2018)
 

 RESOLUCIÓ TSF/1262/2018, de 7 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació de l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 79100015072015). (Publicat el dia 20/6/2018)


 
Acta de preacord del XIX Conveni General de la Indústria Química.

 
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad. (Código de convenio número 99004615011982). (Publicat el dia 26/6/2018)

 
Preacord del Conveni de la Indústria del Metall 2018 - 2019.

 
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo general del sector de la construcción. (Código de convenio número 99005585011900). (Publicat el dia 28/6/2018)

 
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias. (Código de convenio número 99003945011981). (Publicat el dia 28/6/2018)

 
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación de las tablas salariales 2017 y 2018 del Convenio colectivo del sector de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio. (Código de Convenio número 99008685011994). (Publicat el dia 28/6/2018)

 
Resolución de 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2017 del Convenio colectivo estatal del sector de acción e intervención social. (Código de convenio número 99100155012015). (Publicat el dia 28/6/2018)

 
Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales provisionales para el año 2018 del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados. (Código de convenio 99003175011981). (Publicat el dia 28/6/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/1375/2018 , de 15 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de preparats alimentaris i productes dietètics de la Comunitat Autònoma de Catalunya (codi de conveni núm. 79000625011994). (Publicat el dia 28/6/2018)

 
RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector dels càmpings i ciutats de vacances de la província de Barcelona per als anys 2018 -2019 (codi de conveni núm. 08000365011994). (Publicat el dia 28/6/2018)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea

Agenda


Sense programació d'actes en l'àmbit de Recursos Humans

Programació d'actes de la Cecot

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org