(del 01 al 15 de juny) Butlletí quinzenal | número 110

Informes

 El règim jurídic de les vacances anuals.

Documents d'interès

 
Pla estratègic de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020 | Més informació

 
TGSS - Comunicat Vida Laboral d'Empreses.
La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha comunicat al Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, les últimes actuacions que la TGSS, ha desenvolupat a favor de les empreses en relació amb l'enviament per primera vegada, de la Vida Laboral d'empresa a totes aquelles que han realitzat les seves liquidacions de quotes a través del Sistema de Liquidació Directa durant l'any 2017.
En l'enllaç que adjuntem podreu obtenir més informació sobre aquest tema.


Tendències

 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 Resolución de 22 de marzo de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2018. (Publicat el dia 7/6/2018)
 
Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 ORDRE TSF/64/2018, de 7 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2018 (ref. BDNS 403390). (Publicat el dia 15/6/2018)

 
ORDRE TSF/65/2018, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. (Publicat el dia 15/6/2018)
 

Sentències
 

 Interessants sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el que fixa doctrina i esmena la d'anterior sentència del mateix Tribunal, sobre les indemnitzacions fixades en l'ordenament intern espanyol per finalització de contracte dels de durada determinada. 


Formació


 Aprendre dels campions amb els campions amb Pep Marí i l'olímpic Marc Sallés* | Població: Matadepera | Inici 18/06/2018 Final 18/06/2018 | Hores 6 h.
 
*Formació bonificable


Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.  


Convenis col·lectius
 

 Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del Acuerdo relativo al incremento para el año 2018 del complemento salarial variable y no consolidable del Convenio colectivo del sector de grandes almacenes. (Código de Convenio número 99002405011982). (Publicat el dia 11/6/2018)
 

 Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. (Código de convenio 99015105012005). (Publicat el dia 11/6/2018)
 

 Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo en materia salarial para 2018 del Convenio colectivo del sector de empresas de publicidad. (Código de convenio número 99004225011981). (Publicat el dia 12/6/2018)
 

 Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados. (Código de convenio 99003175011981). (Publicat el dia 12/6/2018)

 Preacord del Conveni del sector del comerç del metall (signat pendent de publicar) - Més informació.

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea

Agenda


Sense programació d'actes en l'àmbit de Recursos Humans

Programació d'actes de la Cecot

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org