(del 01 al 15 d'abril de 2018) Butlletí quinzenal | número 106

Informes

 El sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que disminueixin la sinistralitat laboral
.

Documents d'interès

 
La salut financera del sistema públic de pensions espanyol: projeccions de llarg termini i factors de risc. Document de FEDEA

Tendències

 
Aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EMC/30/2018, de 12 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2018 (DOGC núm. 7537, de 17.1.2018). (Publicat el dia 3/4/2018)
 

 Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. (Publicat el dia 11/4/2018) 
 
Projectes de llei
 

 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (Publicat el dia 5/4/2018)  


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 Orden ESS/378/2018, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/1708/2012, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral. (Publicat el dia 12/4/2018) 
 

Sentències
 

 Sentència del Tribunal Suprem, sobre l'inici del gaudi dels permisos retribuïts, quan el fet causant succeeix en dia no laborable pel treballador. 


Formació
 

 Compatibilitat entre jubilació i treball amb Antonio Benavides* | Inici 20/04/2018 Final 20/04/2018 | Durada 5 hores | Lloc: Terrassa.

 
Confecció d'indicadors i informes del departament de RRHH amb Assumpta Planas (2a edició)* | Inici 04/05/2018 Final 11/05/2018 | Durada 10 hores | Lloc: Terrassa.

 
Cerca, captació i selecció de talent amb Assumpta Planas* | Inici 10/05/2018 Final 10/05/2018 | Durada 5 hores | Loc: Terrassa.

 
Tens un E-MAIL* | Inici 15/05/2018 Final 15/05/2018 | Durada 6 hores | Lloc: Rubí.

 
Aprendre dels campions amb els campions amb Pep Marí i l'olímpic Marc Sallés* | Inici 30/05/2018 Final 30/05/2018 | Durada 6 hores | Lloc: Matadepera


 *Formació bonificable
 

Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.


Convenis col·lectius

 
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 16 de febrero de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 y las provisionales para 2018 del Convenio colectivo estatal para las industrias de elaboración del arroz. (Publicat el dia 4/4/2018)
 

 Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2017 del Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria. (Código de convenio número 99014585012004). (Publicat el dia 4/4/2018)
 

 Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales para 2017 y 2018 del Convenio colectivo general de ámbito estatal para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. (Código de Convenio 99004625011981). (Publicado el día 4/4/2018)
 

 Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a la revisión salarial para el año 2018 del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. (Código de convenio 99018195012010). (Publicat el dia 10/4/2018)

 
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal del sector de desinfección, desinsectación y desratización. (Código de Convenio 99007605011992). (Publicat el dia 10/4/2018)

 
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro. (Código de Convenio número 99000785011981). (Publicat el dia 10/4/2018)

 
Resolución de 4 de abril de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se corrigen errores en la de 6 de febrero de 2018, por la que se registran y publican las tablas salariales para el año 2018 del Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. (Publicat el dia 14/4/2018)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


Agenda


Programació d'actes de la Cecot
 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org