(del 15 al 31 de març de 2018) Butlletí quinzenal | número 105

Informes

 
Estadística 1r. Trimestre 2018.

Documents d'interès

 
ESTRANGERIA - Residència permanent de familiar de ciutadà de la UE.
Us enllacem nota informativa de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona sobre NOVETAT EN EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA PERMANENT DE FAMILIAR DE CIUTADÀ DE LA UE.

Font: Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Tendències

 
Informe sobre Certificats de Professionalitat.

Legislació
 

 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 2017. (Publicat el dia 16/3/2018)
 

 Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Popular China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 2017. (Publicat el dia 16/3/2018)
 

Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. (Publicat el dia 17/3/2018)

 
Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. (Publicat el dia 20/3/2018)

 
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (Publicat el dia 29/3/2018)

 
RESOLUCIÓ EMC/587/2018, de 22 de març, de modificació de la Resolució EMC/30/2018, de 12 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2018 (DOGC núm. 7537, de 17.1.2018). (Publicat el dia 29/3/2018)  


Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajuda ni subvenció.
 

Sentències
 

 Interessant sentència del Tribunal Suprem en el qual analitza la validesa del control empresarial sobre els correus electrònics d'un empleat, després del pronunciament del TJUE en el cas "Barbulescu". 


Formació
 

 Compatibilitat entre jubilació i treball amb Antonio Benavides* | Inici 20/04/2018 Final 20/04/2018 | Hores 5 h | Població Terrassa


*Formació bonificable
 

Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació. 


Convenis col·lectius
 

 RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del sector de les indústries de l’oli i els seus derivats de la província de Barcelona per als anys 2017-2019 (codi de conveni núm. 08002535011993). (Publicat el dia 20/3/2018)
 

 RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de comerç de materials de construcció de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08000745011994). (Publicat el dia 20/3/2018)
 

 RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector d’exhibició cinematogràfica de Barcelona i la seva província (codi de conveni núm. 08001695011994). (Publicat el dia 20/3/2018)
 

 Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2018 del VII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas. (Código de Convenio 99002385011981). (Publicat el dia 22/3/2018)

 
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas aplicables en el año 2017 y provisionales en el 2018, del Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias. (Código de Convenio número 99003945011981). (Publicat el dia 23/3/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/475/2018, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord parcial de la Mesa de negociació del Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100135012015). (Publicat el dia 23/3/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/476/2018, de 7 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la Comissió paritària del Conveni col·lectiu de ports i dàrsenes esportives de Catalunya, en la qual s'aproven les taules salarials per a l'any 2018 (codi de conveni núm. 79100165012017). (Publicat el dia 23/3/2018)

 
RESOLUCIÓ de 6 de març de 2018, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials definitives per a l’any 2017 i les taules salarials provisionals per a l’any 2018 del Conveni col·lectiu de treball del sector de serveis funeraris i gestió de cementiris de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001545011993). (Publicat el dia 23/3/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/482/2018, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acta de la comissió negociadora del Conveni col·lectiu per a la indústria metal·logràfica de Catalunya, en la qual s'aproven les taules salarials per als anys 2018 i 2019 (codi de conveni núm. 79000285011994). (Publicat el dia 26/3/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/483/2018, de 14 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de la modificació del Conveni col·lectiu de treball del comerç del vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya (codi de conveni núm. 79000085011993). (Publicat el dia 26/3/2018)  

 
Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo relativo a la revisión salarial para el año 2017 del Convenio colectivo del sector industrias de alimentos compuestos para animales. (Código de convenio 99000275011981). (Publicat el dia 28/3/2018)

 
RESOLUCIÓ TSF/510/2018, de 23 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya (codi de conveni núm. 79000275011992). (Publicat el dia 29/3/2018)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


Agenda

Sense programació d'actes

  Club de Recursos Humans

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org