(del 1 al 15 de febrer de 2018) Butlletí quinzenal | número 102

Informes

 
Igualtat entre dones i homes en el mercat de treball: La Vaga General del 8 de març de 2018.

Documents d'interès

 
Convocatòria - mediació - Departament de Treball (AIC)

 
Convocatòria - mediació - SIMA (CCOO)

 
Convocatòria - mediació - SIMA (UGT)

Tendències

 
Durant aquesta quinzena no hi ha tendències d'interès.

Legislació
 

 Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación del contenido del servicio de teleasistencia básica y avanzada. (Publicat el dia 15/2/2018) 
 
Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajut ni subvenició.
 
 
Sentències
 

 Interessant sentència del TSJ d'Andalusia, de 7 de juny de 2017, sobre els límits de l'exercici del dret a la reducció de jornada per guarda legal. 


Formació
 

 Confecció d'indicadors i informes del departament de RRHH amb ASSUMPTA PLANAS* | Inici 26/02/2018 Final 05/03/2018 | Durada 10 hores | Població Terrassa.

 
Compliance: Un requisit essencial per a les empreses de futur* | Inici 12/03/2018 Final 19/03/2018 | Durada 8 horas.

*Formació bonificable

Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació. 


Convenis col·lectius
 

 Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad. (Código de convenio número 99004615011982). (Publicat el dia 1/2/2018)
 

 Resolución de 19 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de la industria azucarera. (Código de convenio número 99000555011981). (Publicat el dia 5/2/2018)
 

 RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona, relatiu al calendari laboral per a l’any 2018 (codi de conveni núm. 08001065011994). (Publicat el dia 7/2/2018)
 

 RESOLUCIÓ d’11 de novembre de 2017, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Paritària del Conveni col·lectiu de treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona (codi de conveni núm. 08001065011994). (Publicat el dia 7/2/2018)

 
Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional para las empresas dedicadas a los servicios de campo para actividades de reposición. (Código de Convenio número 99016925012009). (Publicat el dia 8/2/2018) 

 
Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de la jardinería. (Código de Convenio número 99002995011981). (Publicat el dia 9/2/2018)

 
Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la prórroga de ultraactividad del I Acuerdo Marco de Comercio (AMAC). Código de acuerdo número 99100085072012. (Publicat el dia 9/2/2018)  

 
Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de industrias de pastas alimenticias. (Código de Convenio número 99003945011981). (Publicat el dia 12/2/2018)

 
Resolución de 25 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo del sector de mataderos de aves y conejos. (Código de Convenio número 99003395011981). (Publicat el dia 13/2/2018)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


Agenda

Sense programació d'actes

  Club de Recursos Humans

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.