(del 15 al 31 de gener de 2018) Butlletí quinzenal | número 101

Informes

 
Promptuari Cecot 2018

Documents d'interès

 
INSS - Tancament oficina Hospitalet de Llobregat
La Direcció Provincial de l'INSS a Barcelona ha informat al Col·legi de Graduats Socials del tancament de l'oficina del carrer Lleida, núm. 25-35, de l'Hospitalet de LLobregat (des del dia 17 de gener).
El servei es prestarà a l'oficina de la Rda. La Torrassa, núm. 99-101 a partir del dia 19 de gener.


 
La variació de la productivitat en el mercat laboral espanyol.

Legislació
 

 RESOLUCIÓ EMC/30/2018, de 12 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2018. (Publicat el dia 17/1/2018)
 

 Resolución de 3 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual se notificarán electrónicamente las resoluciones sobre la elevación a definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, así como de las actas de liquidación conjuntas con las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las resoluciones sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social; y las resoluciones de las impugnaciones administrativas formuladas frente a los actos dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social en las materias de su competencia, salvo en materia de recursos humanos. (Publicat el dia 18/1/2018) 

 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el primer trimestre de 2018. (Publicat el dia 25/1/2018)

 
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018. (Publicat el dia 29/1/2018)

 
Orden ESS/56/2018, de 26 de enero, por la que se establecen para el año 2018 las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. (Publicat el dia 29/1/2018)

 
Instrumento de ratificación del Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, hecho en Ginebra el 19 de junio de 1997. (Publicat el dia 30/1/2018)

 
Corrección de errores del Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018. (Publicat el dia 31/1/2018)
 
Projectes de llei
 

Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.


Projectes de reglament
 

 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajut ni subvenció.
 

Sentències
 

 Important sentència de l'Audiència Nacional, d'11 de desembre de 2017, sobre els drets dels treballadors de les ETT, en relació als treballadors de les empreses a les quals estant cedits. 


Formació
 

 Líders ètics, líders amb ànima: Habilitats directives i de gestió d'equips amb TXELL COSTA* | Inici 02/02/2018 Final 02/02/2018 | Durada 6 hores | Població Terrassa.

 
Confecció d'indicadors i informes del departament de RRHH amb ASSUMPTA PLANAS* | Inici 26/02/2018 Final 05/03/2018 | Durada 10 hores | Població Terrassa.

 
Nòmines i seguretat social I - 30 hores

 
Nòmines i seguretat social II - 30 hores


*Formació bonificable

Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.


Convenis col·lectius
 

 Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del I Acuerdo Marco de Comercio. Código de convenio número 99100085072012. (Publicat el dia 18/1/2018)
 

 Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares 2017-2018. (Código de convenio: 99000355011982). (Publicat el dia 19/1/2018)
 

 Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo general de la industria salinera. (Código de convenio número 99010845011997). (Publicat el dia 19/1/2018) 

 
Calendari laboral per a l'any 2018 del Conveni de treball de la Construcció i obres públiques (PENDENT DE PUBLICACIÓ)

 
Criteris de negociació i Revisió salarial 2017 de la Indústria Química (PENDENT DE PUBLICACIÓ)

 
Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la Indústria d'hostaleria i turisme de Catalunya (PENDENT DE PUBLICACIÓ)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


Agenda

Sense programació d'actes

  Club de Recursos Humans

 

Ho patrocina:

Hi col·labora:

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org