1

(de l'1 al 15 de gener de 2018) Butlletí quinzenal | número 100

Informes

1 
Estadística laboral 4T 2017

Documents d'interès

1 
Comunicat de FEIQUE sobre la negociació del XIX Conveni general de la Indústria Química.

Tendències

1 
El creixament de l'ocupació 2018: sectors i perfils.

Legislació
 

1 Corrección de errores de la Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2017, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (Publicat el dia 12/1/2018)
 

1 Resolución de 2 de enero de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social. (Publicat el dia 15/1/2018) 
 
Projectes de llei
 

1Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de Llei al Congrés dels Diputats.Projectes de reglament
 

1 Durant aquesta quinzena no ha entrat cap Projecte de reglament.


Ajuts i subvencions
 

1 Durant aquesta quinzena no s'ha publicat cap ajut ni subvenció.


Sentències
 

1 Interessant sentència del Tribunal Suprem, de 14 de novembre de 2017, on es resumeix i s'analitza la doctrina d'aquest Tribunal sobre la clàusula resolutòria en els contractes d'obra o servei determinat. 


Formació
 

1 Durant aquesta quinzena no hi ha programada formació de l'àrea de laboral.


Informació patrocinada per Wolters Kluwer
 

1 DESCÀRREGA GRATUÏTA
Ebook sobre Transformació Digital en RR.HH.
Descobreix de la mà d’experts en RR.HH. les claus per liderar la transformació digital de la teva organizació.

 
Convenis col·lectius
 

1 Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal para las industrias de granjas avícolas y otros animales. (Código de convenio: 99002415011982). (Publicat el dia 1/1/2018)
 

1 Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta por la que se constituye la Comisión Paritaria en el II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. (Código de convenio n.º 99018195012010). (Publicat el dia 3/1/2018)
 

1 Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento. (Código de Convenio número 99010355011996). (Publicat el dia 5/1/2018) 
 
1 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo derivado del VI Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos. (Código de Convenio número 99008725011994). (Publicat el dia 9/1/2018)


1 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre el incremento salarial y la remuneración mínima bruta anual para el año 2018 del VI Convenio colectivo general del sector de la construcción. (Código de convenio: 99005585011900). (Publicat el dia 9/1/2018)


1 
RESOLUCIÓ TSF/2999/2017, de 21 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del XVè Conveni col·lectiu de treball per als laboratoris de pròtesi dental de Catalunya (codi de conveni núm. 79000355011995). (Publicat el dia 9/1/2018)


1 
RESOLUCIÓ TSF/3000/2017, de 18 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord d'ampliació de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu de treball del sector de centres especials de treballadors discapacitats físics i/o sensorials de Catalunya (codi de conveni núm. 79001565011999). (Publicat el dia 9/1/2018)


1 
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de prórroga del II Convenio colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias. (Código de convenio núm. 99009785011995). (Publicat el dia 10/1/2018)
 

1 Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la revisión salarial para 2017 del Convenio colectivo de las industrias del frío industrial. (Código de Convenio núm. 99002255011981). (Publicat el dia 10/1/2018)
 

1 RESOLUCIÓ TSF/3015/2017, de 6 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a la indústria metal·logràfica de Catalunya 2017-2019 (codi de conveni núm. 79000285011994). (Publicat el dia 12/1/2018)

ÍNDEX DE CONTINGUTS
 

1

Consulta als nostres assessors
Horari d'atenció:
Dilluns, Dimecres i Divendres
de 10.00 a 13.00 h
Dimarts i Dijous de 15.00 a 18.00h

1Assessorament
Més de 25 àrees d'assessorament especialitzat a la teva disposició.
Accedeix ara i escull la teva àrea


1Agenda

Sense programació d'actes

1  Club de Recursos Humans

 

1

1

1

Ho patrocina:

1

1

Hi col·labora:

1

1

 

Patronal Cecot | Sant Pau, núm 6 - 08221 Terrassa (Barcelona) | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org

"Aquest missatge i els documents que, en tot cas, trobeu annexes, són confidencials. Per tant, si el rebeu per error, us demanem que ens ho comuniqueu i us abstingueu de fer-ne còpies, remetre’l o lliurar-lo a una altra persona. D’acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel·lació de les vostres dades, adreceu un escrit a cecotpd@cecot.org”.
 

 

1

1

1