Com mesurar la rendibilitat de les nostres vendes correctament?

Dins de la fase de reactivació de l'activitat, si tracem els nostres plans tenint en compte la xifra de vendes d'un client, o bé d'un mercat o d'una zona geogràfica, o per comercial, o per canal, etc. sense tenir en compte la rendibilitat que estan generant, podem equivocar-nos molt per a aconseguir la rendibilitat de la nostra activitat.

Llavors, com podem calcular aquesta rendibilitat per Client, per Mercat, per Zona Geogràfica, per Comercial, o per un altre criteri que considerem necessari?

Per a això, utilitzarem el Marge de Contribució. El Marge de Contribució és la diferència entre els Ingressos i els Costos Variables (o els Costos Directes, més recomanables per a activitats amb transformació).

La suma de tots els Marges de Contribució de cadascuna de les vendes que realitzem s'empra per a cobrir els Costos Fixos (o els Costos Indirectes en una activitat de transformació). Si una vegada, coberts tots els Costos Fixos (o els Indirectes) queda romanent de Marge de Contribució, això és el benefici de l'activitat. En cas contrari, si no arribem a cobrir, estem en situació de pèrdues. Això ens dóna una gran capacitat d'anar avançant la nostra generació de rendibilitat de forma immediata.

El Marge de contribució té diversos avantatges, entre d'altres:

1) Es pot calcular per diferents agrupacions (Per producte, per client, per canal, per comercial, per zona geogràfica, per ubicació o botiga, etc.)

2) És un marge real, si estan ben calculats els costos variables o els costos directes. Per a això cal tenir una estructura d'escandall de costos correcta.

3) La rendibilitat d'una agrupació de vendes és la seva capacitat de generar el marge de contribució.

4) La generació del marge de contribució es pot monitorar en el moment de tancar la venda, o inclús abans de tancar-la quan fem l'oferta, o en qualsevol moment i amb qualsevol freqüència. És un indicador avançat de la generació de la rendibilitat.

5) És aplicable sense inconvenients a qualsevol dimensió de negoci, sigui micro, petit, mitjà o gran.

6) No s'ha d'esperar al tancament de la comptabilitat per a tenir la informació.

Us animem a integrar el Marge de Contribució en la vostra activitat com una dada fonamental i quotidiana de la vostra gestió. Veureu quanta informació i com millorareu la vostra capacitat de decisió si ho utilitzeu.

Si voleu fer els primers passos per a utilitzar el marge de contribució i voleu uns consells per a començar, o bé voleu revisar si els vostres càlculs de marges estan ben enfocats, consulteu al nostre expert Sebastià Garcia en controlmarges@cecot.org


 

Sebastià García
Consulta al nostre assessor
Horari d'atenció:
Hores concertades

Accedeix ara i escull la teva àrea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truca'ns i Assessora't

 

Servei d'Assessorament de la Cecot | Tel. 93 736 11 00 | info@cecot.org | www.cecot.org