En castellano

 


Contacte i Condicions

 

Per a qualsevol dubte o incidència amb el servei us podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon 902.930.510.

 

Patronal Catalana Cecot


Telèfon de Contacte : 902930510
CIF : G58195689
Adreça : Carrer Sant Pau, 6 08221 TERRASSA (Barcelona) SPAIN

 

Garanties del Servei


El servei de Certificació Electrònica és ofert per la Patronal Cecot mitjançant un acord amb ANF- TRADISE entitat reconeguda de Certificació Digital, utilitzant la plataforma de la mateixa entitat.

Els preus per enviament unitari es respectaran per als paquets adquirits amb caràcter previ a qualsevol revisió de preus i disposin de saldo disponible. Aquesta garantía s’aplicarà amb un plaç màxim de 6 mesos.

Totes les sol·licituds de notificació seran intervingudes per la plataforma utilitzant signatura electrònica reconeguda de llarga durada.

Totes les signatures electròniques reconegudes generades per la plataforma hauran d’incorporar la verificació de vigència del certificat utilitzar, signades per la Autoritat de Certificació emissora, així com segell de temps acreditant el moment del procés de certificat.

El procés de verificació de les signatures generades serà gratuït tant per a l’usuari del servei com per a tercers que tinguin accés, a través d’aquest, als documents signats.

El destinatari haurà de rebre un document unitari amb la signatura electrònica de la sol·licitud de notificació tramesa a la plataforma per a cadascun dels processos sol·licitats.

Els documents entregats al sol·licitant inclouran el contingut de la transacció generada per la plataforma del servei o obtingut del proveïdor del servei de correu electrònic o terminal mòbil del destinatari.

En el cas de enviaments a bústies de correu electrònic el servei de notificacions generarà l’acta de entrega en base a la informació facilitada per el servidor titular de la bústia sol·licitada.

En el cas de missatges SMS, el servei de notificacions generarà l’acta de entrega en base a la informació facilitada pel servei de distribució de missatges e les operadores telefòniques autoritzades per la CMT.

El servei de Certificació Digital es mantindrà actualitzada en base a l’establer per la Llei de Signatura Electrónica vigent i la Llei de

Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

Límits del Servei

 

El sol·licitant del servei és l’únic responsable del contingut de la comunicació així com de la veracitat del seu contingut. El servei de notificacions i facturació delegada no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se en front a reclamacions de tercers motivades per el contingut de les comunicacions efectuades a través del servei.

El sol·licitant del servei haurà de contrastar amb les entitats receptores de factura electrònica que el format de entrega requerit es basa en els estàndards suportats per la plataforma de Certificació Digital.

Les trameses realitzades a números de terminal mòbil o bústies de correu electrònic inexistents no podran ser reclamants com a nuls, exceptuant en casos d’error de la plataforma de serveis de Certificació Digital.

L’usuari de la plataforma de serveis de Certificació Digital es declara coneixedor de la diferència entre acta de entrega generada en base a un enviament de correu electrònic i que es refereix a la entrega del missatge al servidor titular de la bústia, de l’acta de entrega de un missatge SMS que és únicament generada en cas de descàrrega del missatge per part del terminal titular del número sol·licitat.

L’usuari del servei declara conèixer la diferència entre la entrega de un missatge i la acceptació del seu contingut per part del destinatari.

En la modalitat de notificació de document publicat la IP de l’ordinador des de la que s’efectuï la descàrrega no será inclosa en l’acta amb l’objecte de no comprometre el servei en front a l’establer per la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Aquesta informació serà certificada i custodiada per el titular del servei i facilitada en cas de requeriment formal.