Si no visualitza correctament aquest formulari faci clic aquí

Sol·licitud de Personal

Els camps amb * són obligatoris


Dades de l'empresa

Data Empresa solicitant*
Activitat de l'empresa Número de treballadors
Adreça
Població CP
NIF Núm. Patronal Seg. Social de l'empresa
Telèfon*  Fax*
Correu electrònic empresa* Persona de contacte*
Càrrec persona contacte Correu electrònic persona contacte*
Socis Cecot*   Si No Lloc de treball a cobrir*
Població lloc de treball*
Descripció de les tasques*
Formació acadèmica requerida* Imprescindible   Desitjable
Idiomes* Català Nocions Mitjà Superior
  Castellà Nocions Mitjà Superior
Altres Idiomes Nocions Mitjà Superior
  Nocions Mitjà Superior
Experiència en Informàtica* Si No Anys
Altres carnets professionals*

Tipus de contracte*

Contractaria personal amb discapacitat* Si    No
Tipus de discapacitat Categoria Laboral
Edat  aproximada* Sexe: Home   Dona   Indiferent
Carnet de conduir*   Si   No Altres Carnets
Vehicle propi*    Si    No Cotxe    Si   No Moto    Si   No
Jornada Laboral* Sou anual brut x 14 pagues*


Dades del sol·licitant

Nom i Cognoms*
En representació de l'Empresa*
Nif*


Informació sobre la Protecció de les teves Dades:

Responsable: FUNDACIÓ CECOT PERSONA I TREBALL
Finalitat:

  • Atenció i gestió de la seva sol.licitud de servei d'intermediació laboral.
  • Establiment o manteniment de Relacions Comercials.
Legitimació
  • Consentiment de l'interessat.
  • Interes legítim en el desenvolupament de la relació comercial.
Destinataris: Les fundacions, gremis i associacions de la Cecot.
Drets: Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.
Informació addicional: Podeu consultar la informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa a la nostra pagina web.

En compliment d'allo que estableix el Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara en davant RGPD), l'informem que en facilitar-nos les seves dades ens presta el consentiment perque aquestes siguin tractades i incorporades a una base de dades comuna, titularitat de la FUNDACIÓ PERSONA I TREBALL (d'ara endavant PERSONA I TREBALL) i de las fundacions, gremis i associacions del GRUP CECOT (d'ara endavant GRUP CECOT). Identitat: PERSONA I TREBALL, amb CIF: G-65.367.831; Direcció postal: Sant Pau 6, 08221 Terrassa; Telefon: 93 736 60 15; Correu electronic: serveisrh@cecot.org. PERSONA I TREBALL i GRUP CECOT tractaran les seves dades per al servei d'intermediació laboral de la Fundació. Les seves dades seran conservades fins que ens en sol.liciti la supressió; i una vegada suprimides o finalitzada la relació es mantindran bloquejades per un període de sis (6) anys a disposició de l'administració pública, jutges i tribunals per a la defensa de possibles accions de responsabilitat que poguessin derivar-se del tractament de dades o en funció de la temporalitat que marqui el programa en el qual participi. Per a qualsevol assumpte relacionat amb el tractament de dades de persones físiques per part de PERSONA I TREBALL i del GRUP CECOT pot dirigir-se al nostre delegat de Protecció de Dades a través de la següent adreça de correu electronic: dpd@cecot.org. Així mateix, l'informem que podrem verificar les dades i referencies aportades i que podrem comunicar les seves dades personals i les derivades del procés de selecció a terceres empreses i entitats interessades en els seus serveis durant els processos d'intermediació laboral, incloent les proves i l'avaluació de les seves aptituds professionals. En el suposit que per al desenvolupament dels processos de selecció hagi de comunicar-nos dades de salut, li sol.licitarem el seu consentiment exprés. L'informem que PERSONA I TREBALL forma part de les fundacions, gremis i associacions del GRUP CECOT i que en la mesura que resulti necessari per a cada una de les finalitats expressades en l'apartat anterior, i en base a l'interes legítim que PERSONA I TREBALL té en prestar-li un millor servei, les seves dades seran cedides a les fundacions, gremis i associacions del GRUP CECOT (podra trobar més informació sobre les fundacions, gremis i associacions en el següent enllaç: http://institucional.cecot.org/. Dita cessió es produeix amb les mateixes finalitats de tractament, iguals categories de dades, mateix termini de conservació i similar exercici de drets que els assenyalats previament. Igualment, l'informem que basant-se en l'interes legítim de PERSONA I TREBALL i GRUP CECOT les seves dades personals podran ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions comercials electroniques sobre informació d'interes de PERSONA I TREBALL i GRUP CECOT, enviament al qual pot en qualsevol moment oposar-se enviant un correu electronic a l'adreça rgpd@cecot.org. Voste té reconegut l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les dades facilitades, que podra exercir mitjançant l'enviament d'una petició escrita, adjuntant-hi un document que acrediti la seva identitat, a l'adreça de Sant Pau 6, 08221 Terrassa de PERSONA I TREBALL o enviant un correu electronic a l'adreça rgpd@cecot.org. Així mateix, l'informem que l'assisteix el dret a reclamar davant de la "Agencia espanyola de Proteccion de Datos".

Accpto la Política de Privadesa