Si no visualitza correctament aquest formulari faci clic aquí

Sol·licitud de Personal

Els camps amb * són obligatoris


Dades de l'empresa

Data Empresa solicitant*
Activitat de l'empresa Número de treballadors
Adreça
Població CP
NIF Núm. Patronal Seg. Social de l'empresa
Telèfon*  Fax*
Correu electrònic empresa* Persona de contacte*
Càrrec persona contacte Correu electrònic persona contacte*
Socis Cecot*   Si No Lloc de treball a cobrir*
Població lloc de treball*
Descripció de les tasques*
Formació acadèmica requerida* Imprescindible   Desitjable
Idiomes* Català Nocions Mitjà Superior
  Castellà Nocions Mitjà Superior
Altres Idiomes Nocions Mitjà Superior
  Nocions Mitjà Superior
Experiència en Informàtica* Si No Anys
Altres carnets professionals*

Tipus de contracte*

Contractaria personal amb discapacitat* Si    No
Tipus de discapacitat Categoria Laboral
Edat  aproximada* Sexe: Home   Dona   Indiferent
Carnet de conduir*   Si   No Altres Carnets
Vehicle propi*    Si    No Cotxe    Si   No Moto    Si   No
Jornada Laboral* Sou anual brut x 14 pagues*


Dades del sol·licitant

Nom i Cognoms*
En representació de l'Empresa*
Nif*


De
conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals recaptats mitjançant aquest formulari - inclosos els recollits en el Currículum Vitae que vostè ha facilitat seran incorporats a un fitxer la titularitat del qual correspon a la Cecot i la finalitat del qual és la selecció de personal. La Cecot garanteix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a assegurar la confidencialitat de les seves dades.

Igualment l’informem que vostè com sol·licitant autoritza la cessió de les seves dades tant a les empreses interessades en la seva candidatura, com si fos el cas, a les administracions competents en el marc de projectes ocupacionals, així com al tractament automatitzat de les seves dades personals. De la mateixa manera l’informem que vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades a terceres empreses amb finalitat de prospecció comercial i informació publicitària del seu interès, així com autoritza al tractament automatitzat de les seves dades personals i l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà equivalent. La Cecot com a responsable del fitxer, garanteix i reconeix l'exercici dels drets d'accés, rectificació cancel·lació i oposició de les dades facilitades que podrà exercir mitjançant l'enviament d'una petició escrita, adjuntant un document que acrediti la seva identitat, a l'adreça de correu electrònic: cecotpd@cecot.és.

Així mateix vostè podrà revocar en l'adreça electrònica referida, el seu consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials.

Accepto