Assessor :
           Empresa :


L'assessor s'ha explicat amb claredat?:   1 2   3   4   5   6   7   8   9   10
La resposta li ha estat d'utilitat?:  1 2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ha quedat satisfet amb la consulta?: 1 2   3   4   5   6   7   8   9   10
Està satisfet amb els serveis que li ofereix la Cecot?: Si      No
Valori de 0 a 10 el grau d’utilitat que tenen aquest serveis per a la seva empresa:
1 2   3   4   5   6   7   8   9   10
Podria indicar-nos quin és el servei de Cecot que valora més positivament?
Recomanaria a un altre empresari fer-se soci de la Cecot? Si      No
Observacions: