Vitrina

Patronal catalana Cecot - Vitrina

En el vestíbul interior, existeix una vitrina on s’hi guarden el Llibre d’Or de l’InstitutIndustrial-Cecot, així com medalles i objectes atorgades a l’InstitutIndustrial i a la Cecot per diferents organitzacions culturals, industrials i econòmiques.

A la part baixa de la vitrina hi ha exposats els primers llibres de constitució de l’InstitutIndustrial, els quals daten de 1873, i altres llibres antics referents a qüestions tèxtils.